Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Karol NAJDEK"

Adaptacyjny regulator neuronowy typu RBF zastosowany w sterowaniu napędem elektrycznym z silnikami PMSM DOI:10.15199/48.2018.06.18

Czytaj za darmo! »

Najistotniejsze wymagania (determinujące właściwości użytkowe) dotyczące nowoczesnych napędów elektrycznych stosowanych w aplikacjach przemysłowych, zakładają dynamiczne oraz precyzyjne sterowanie prędkością lub położeniem wału silnika. W ostatnich latach można zaobserwować trend badań, wynikający z przyczyn praktycznych, według którego oczekuje się również poprawnego działania układu napędowego w przypadku niepewności oraz zmian parametrów obiektu [1], [2]. Jednym ze sposobów uzyskania wymienionych powyżej cech napędu elektrycznego jest wykorzystanie właściwości silnika PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor) oraz nowoczesnych adaptacyjnych algorytmów sterowania, zastosowanych w pętli regulacji prędkości. Rozwój teorii oraz aplikacje regulatorów neuronowych są obecnie bardzo szeroko opisywane w publikacjach naukowych. Wśród charakterystycznych zastosowań radialnych sieci neuronowych należy wymienić zastosowanie modelu tego typu w sterowaniu odwróconym wahadłem zawierającym dodatkowy stopień swobody. Mechanizm zawiera jeden silnik prądu stałego, w precyzyjnym sterowaniu położeniem istotnym zakłóceniem są nieliniowości związane z momentem tarcia. Sieci neuronowe radialne mogą stanowić skuteczny kompensator, który nie wymaga bezpośredniej identyfikacji parametrów funkcji opisujących tarcie [3]. Efektywnym rozwiązaniem jest również bezpośrednia aplikacja perceptronowej sieci neuronowej jako regulatora prędkości w napędzie z silnikiem PMSM. Wysoka dynamika napędu z testowanym modelem adaptacyjnym uzasadnia zastosowania takich regulatorów. Warto zwrócić uwagę, że w zagadnieniach dotyczących zastosowań sieci neuronowych, istotnym elementem są rozważania związane ze złożonością obliczeniową algorytmów przeliczających wagi regulatora. Prowadzone badania mają na celu redukcję wymaganej mocy obliczeniowej, zatem testowane są uproszczone metody wyznaczania poprawek współczynników modelu. Przykładem jest zastosowanie algorytmu R[...]

Use of the D-decomposition technique for gains selection of the Dual Active Bridge converter output voltage regulator DOI:10.15199/48.2019.11.61

Czytaj za darmo! »

Frequently used power electronics converters are still somehow challenging objects to control. This is not in terms of the control structure selection but rather in terms of the controller gains selection. Gains which guarantee stability of the unit in predefined operation range and also satisfactory dynamic performance. The operation range is to be understood here not only as power or voltage but also as operating temperature or components tolerance. There is a number methods available for calculation of the gains in the continuous and the discrete domains [1, 2]. Nevertheless, the methods relay on numerous assumptions, simplifications and conversions. This sometimes does not reveal look of the complete set of stable solutions. The set from which one can choose intentionally subsets guaranteeing desired dynamic performance at certain stability margin. To overcome such limitation some rather non-standard techniques are to be used. One of them is the D-decomposition method proposed by Russian mathematician Yuri Isaakovich Neimark in 1948 [3]. The technique is relatively easy to use in the era of computers and is a subject to consideration in this article. The method determines asymptotically stable region (or regions if applicable) in space of parameters which can be the controller gains. Additionally, with some modifications it takes into account constrains related to desired phase and gain margins, PM and GM respectively [4]. The D-decomposition technique has been applied to gains selection of the Dual Active Bridge converter, DAB, output voltage PI regulator. The DAB topology, see Fig. 1, is commonly used in the electric power conversion chains where bidirectional power flow is required [5]. Mathematical derivation of the circuit transfer function for the control purpose is not straight forward. The model strongly depends on control scheme applied [6]. Therefore for purpose of this research the transfer function has bee[...]

Identification of Dual-Active-Bridge converter transfer function DOI:10.15199/48.2019.03.33

Czytaj za darmo! »

Nowadays electric power conversion circuits are basing on power electronics, measurements and control solutions. All that combined together with widely available data exchange means creates foundation for advanced electric power conversion systems [1]. Such systems are complex and exposed to changing operating conditions. In addition they are quite often safety related. In such case there is a real need for trustworthy solutions for fast and relatively easy transfer function identification of selected power system components (circuits). Knowledge of the transfer function helps to develop tailored control solutions dedicated to the real world circuits [2]. In such case selection of the control mechanism relies on sufficient set of information in given range of the dynamics, without compromise on relevant gains and time constants which may have direct impact on dynamic performance and stability. There is a number of identification methods reported in literature [3], which could be used to identify miscellaneous systems. In this paper we concentrate on one of the fundamental methods basing on analysis in frequency domain [4]. The method is called Frequency Response Analysis, FRA, [3]. The sampled signal analyses are conducted with use of Matlab&Simulink environment. As the identification object the Dual Active Bridge DC/DC converter, DAB, is used [5]. The circuit, see Fig.1, is considered as a promising power electronics building block solution for the solid state transformers, SST, [6, 7]. The SST is one of the key components of the future smart grids. Despite of relatively long circuit existence, since 80’ties, it is still considered as significant challenge in terms of design, mathematical modelling and digital control [6, 8]. In order to simplify the control design of such a circuit the frequency domain transfer function identification method is used to estimate control-to-output transfer function. Basing on the fu[...]

 Strona 1