Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Piotr GRUGEL"

Wpływ impedancji sieci niskiego napięcia na pracę energetycznych, równoległych filtrów aktywnych kontrolowanych przy użyciu dwóch różnych algorytmów sterowania DOI:10.15199/48.2016.10.47

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych równoległych, energetycznych filtrów aktywnych pracujących w sieciach o różnych mocach zwarciowych. Porównano typowy układ równoległego filtra aktywnego, pracujący w oparciu o pomiar odkształcenia prądu odbiornika z układem pracującym na bazie identyfikacji odkształceń napięcia sieci. Abstract. The articles presents the results of a simulation research on the Parallel Active Power Filters (PAPF) in networks of various impedances. A typical, most often used device of an APF working on the basis of the current distortion has been compared with the device working on the basis of the identification of the network's voltage distortion. (The influence of low voltage network's impedance on parallel active power filter's performance controlled with the use of two different control algorithms). Słowa kluczowe: Napięciowe równoległe filtry aktywne, analiza porównawcza, wyższe harmoniczne, kompensacja aktywna Keywords: Voltage-based Parallel Active Power Filters (VPAPF), comparative analysis, harmonic pollutions, active compensation Wstęp Problem wyższych harmonicznych w przebiegach napięcia i prądu zasilającego jest bardzo powszechny i aktualny. Ciągły wzrost liczby odbiorników o nieliniowej charakterystyce prądowo-napięciowej powoduje pobór coraz bardziej odkształconych prądów zasilających, co skutkuje powstawaniem niesinusoidalnych spadków napięcia na impedancji sieci zasilającej i w rezultacie prowadzi do niekorzystne dla systemu zasilającego odkształcenia napięcia na zaciskach przyłączeniowych [1- 3]. Istnieje wiele metod walki z tego rodzaju zaburzeniami, z czego jednym z najbardziej nowoczesnych jest stosowanie energetycznych filtrów aktywnych [1, 2]. Z przyczyn praktycznych, najczęściej stosowanymi układami są filtry równoległe. Ich zadaniem jest analiza w czasie rzeczywistym przebiegu prądu pobieranego przez nieliniowy odbiornik energii, wydzielenie składowej odkształca[...]

Problem stabilności energetycznych, równoległych napięciowych filtrów aktywnych DOI:10.12915/pe.2014.12.01

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono problem stabilności równoległych energetycznych filtrów aktywnych pracujących na bazie detekcji odkształceń napięcia sieci, jako układów z zamkniętą pętlą sprzężenia zwrotnego. Zaproponowano także przykładowy sposób oceny stabilności takiego układu oraz przedstawiono wyniki eksperymentu symulacyjnego. Abstract. This paper presents the problem of stability of parallel power active filters operating on the basis of the detection voltage distortion, as systems with closed-loop. Also proposed an exemplary method for assessing the stability of such a system and presents the results of simulation experiment. The problem of stability of parallel power active filters Słowa kluczowe: Energetyczny filtr aktywny, kompensacja odkształceń napięcia, stabilność. Keywords: Active power filter, voltage distortion's compensation, stability. doi:10.12915/pe.2014.12.01 Wstęp Problem eliminacji wyższych harmonicznych w sieciach zasilających jest zagadnieniem powszechnym i ciągle aktualnym. Spadki napięć powstające na impedancji sieci pod wpływem odkształconych prądów powodują groźniejsze odkształcenia napięć, tym większe, im mniejsza jest moc zwarciowa sieci [1]. Nowoczesną metodą filtracji niepożądanych harmonicznych napięcia jest zastosowanie energetycznych filtrów aktywnych (APF - Active Power Filter) [2, 3, 4], szeregowych i równoległych. Szeregowe APF są stosowane rzadko i tylko w przypadku indywidualnych odbiorów, głównie ze względu na zmianę impedancji zwarciowej sieci. W większości aplikacji wymagany jest również szeregowy transformator. Ponadto, możliwość awarii szeregowego APF wymusza zastosowanie dodatkowego bypass'u. W praktyce najczęściej stosuje się równoległe APF, bocznikujące główny tor zasilania [4, 5]. W przypadku ich awarii (odłączenia) odbiorca nie jest pozbawiany dostawy energii elektrycznej, a co najwyżej czasowo otrzymuje energię o gorszych parametrach. Działanie równoległych APF zazwycza[...]

Analiza porównawcza równoległych energetycznych filtrów aktywnych - typowego (prądowego) i napięciowego, pracujących w sieciach o różnych topologiach DOI:10.15199/48.2015.07.32

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych równoległych, energetycznych filtrów aktywnych w różnych warunkach pracy. Porównano typowy układ równoległego filtra aktywnego, pracujący w oparciu o pomiar odkształcenia prądu odbiornika z układem pracującym na bazie identyfikacji odkształceń napięcia sieci. Abstract. The articles presents the results of a simulation research on the Parallel Active Power Filters (PAPF) in various working conditions. A typical, most often used device of an APF working on the basis of the current distortion has been compared with the device working on the basis of the identification of the network's voltage distortion. (A comparative analysis of Parallel Active Power Filters (PAPF) - typical and a voltagebased, working in networks with various topologies). Słowa kluczowe: Napięciowe równoległe filtry aktywne, odkształcenie napięcia, wyższe harmoniczne, kompensacja aktywna Keywords: Voltage Parallel Active Power Filters (VPAPF), voltage distortion, harmonic pollutions, active compensation Wstęp Występowanie wyższych harmonicznych prądu i napięcia w sieciach energetycznych jest zjawiskiem powszechnym. Efektem tego są między innymi niepożądane odkształcenia przebiegu napięcia w punkcie przyłączeniowym (PCC). Zjawisko to jest szczególnie uciążliwe w sieciach o małej mocy zwarciowej (tzw. sieciach miękkich), w których już niewielkie odkształcenie prądu w linii powoduje znaczne odkształcenie napięcia, a w konsekwencji pogorszenie parametrów dostarczanej energii elektrycznej. Skutecznym sposobem kompensacji odkształceń przebiegów prądów i napięć w sieciach zasilających jest zastosowanie energetycznych filtrów aktywnych (APF), szeregowych lub równoległych [1]. Szeregowe układy APF działają w oparciu o pomiar odkształcenia napięcia w punkcie PCC i generują taki przebieg napięcia dodawczego, aby od strony odbiornika uzyskać przebieg sinusoidalny. Ich wadą jest zwiększenie impedancji zwarciowej sieci oraz [...]

 Strona 1