Wyniki 1-10 spośród 38 dla zapytania: authorDesc:"Jadwiga Tworek"

Wpływ dyrektywy dotyczącej wyrobów budowlanych na funkcjonowanie wspólnego rynku i konkurencyjność budownictwa

Czytaj za darmo! »

14 grudnia 2006 r. odbyło się w Brukseli spotkanie poświęcone ocenie funkcjonowania wspólnego rynku i wpływu dyrektywy dotyczącej wyrobów budowlanych na funkcjonowanie budownictwa, zorganizowane przez Komisję Europejską. Wzięło w nim udział ok. 80 osób, reprezentujących władze państw członkowskich, odpowiedzialne za budownictwo, europejskie organizacje przemysłu wyrobów budowlanych oraz org[...]

Ocena regulacji prawnych i funkcjonowania rynku wyrobów budowlanych w Polsce w świetle przepisów UE

Czytaj za darmo! »

Od 15 lat corocznie podczas targów BUDMA odbywają się seminaria organizowane przez Instytut Techniki Budowlanej. Przez kilka ostatnich lat miały one formę spotkań szkoleniowych, na których prezentowano referaty ekspertów ITB o nowo wprowadzanych krajowych i unijnych regulacjach dotyczących wyrobów budowlanych. W związku z tym, że ustawa o wyrobach budowlanych, wdrażająca dyrektywę 89/106/EWG[...]

 Strona 1  Następna strona »