Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz Młynarczyk"

Ogólne bezpieczeństwo chemiczne w gospodarce. Rola przedsiębiorstw i instytucji państwa w redukcji zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i jądrowych DOI:10.12916/przemchem.2014.1804


  Bezpieczeństwo chemiczne związane z przeciwdziałaniem nieprawnemu użyciu chemikaliów wydaje się być pojęciem niejednoznacznym, utożsamianym z różnorodnymi obszarami prewencji i przeciwdziałania. W Polsce kompetencje w tym zakresie przypisano różnorodnym instytucjom, a także podmiotom gospodarczym, które w zamyśle władzy ustawodawczej powinny funkcjonować synergicznie. W ostatnich latach zanotowano znaczący postęp, wciąż jednak daje się zauważyć miejsca zakłóceń w wielu obszarach współpracy, a w szczególności w prawnym, proceduralnym i informacyjnym. Z tego względu niezmiernie istotne jest wykazanie, że tylko wspólne i koherentne działanie wszystkich aktorów tej sceny, każdego w zakresie swoich kompetencji, zredukuje istniejące narażenie. Przedmiotem pracy jest system redukcji zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego wywołanego zamierzoną emisją lub reakcją o wysokiej energii, celowo dokonaną przez organizacje przestępcze przy pomocy substancji chemicznych przejętych od firm operujących chemikaliami w ramach swojej działalności gospodarczej, bez względu na to, czy przejęcie nastąpiło w sposób legalny czy nie i czy incydent powiązany był miejscem i czasem z przedsiębiorstwem i operacją przejęcia. Rodzaj zagrożenia opisanego powyżej istnieje w świadomości społecznej, pod zbiorczą nazwą zagrożenia CBRN (chemical, biological, radioactive, nuclear). Pojęcie to wyrosło z dawnego terminu "broń masowego rażenia" (BMR), która stosowana była w celach militarnych (na polu walki) przez podmioty państwowe. Materiały CBRN mogą w dzisiejszym świecie być użyte przez każdego, przeciw każdemu i nie tylko w celu osiągnięcia przewagi militarnej. Ograniczenie stanowi jedynie dostępność i wiedza oraz umiejętności pozwalające na ich efektywne użycie. Komponent chemiczny "C" w CBRN oznacza substancje wysoko toksyczne. Współczesna przestępczość posługuje się chemikaliami wykorzystując również inne ich właściwości niebezpieczne, zwłasz[...]

 Strona 1