Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF KRUPA"

Bez owijania w bawełnę


  Wszyscy rozpisują się teraz o etykietach, czy to na butelki, czy też na inne opakowania. Nie należy jednak zapominać, że etykiety nie zawsze są trwale związane z produktem przez naklejenie lub zamocowanie.Jedną z odmian etykiet są owijki czy też banderole. Oczywiście nie ma w tym nic dziwnego, jednak profil naszej działalności kieruje nas w obszary ogrodnictwa i sadzonek, a ściślej mówiąc doniczek. Firma TEK w ostatnim roku z powodzeniem wprowadziła na rynek i oferuje swoim klientom nowy rodzaj etykiety - owijkę na doniczki. Produkt z pozoru prosty do wyprodukowania, bo czymże jest zadrukowanie papieru, zalakierowanie UV oraz klejenie wzdłużne. Cała trudność jednak tkwi w szczegółach. Prz[...]

Zintegrowany system zarządzania - oczekiwania i rzeczywistość


  Wiele drukarń zastanawia się obecnie nad zakupem i wdrożeniem zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie firmą. Dotychczasowe metody pracy przestają bowiem wystarczać do radzenia sobie z przetwarzaniem rosnącej ilości informacji. W dobie kryzysu oraz konkurencji cenowej na rynku zaczynamy rozglądać się za nowymi narzędziami. Pytanie brzmi, czy zdajemy sobie sprawę jak trudne zadanie stoi przed nami, gdy decydujemy się na wdrożenie systemu? System całościowo zintegrowany Drukarnia oczekuje, że po zakupie i implementacji systemu nastąpi usprawnienie przepływu informacji oraz tworzenia szczegółowych kalkulacji i raportów dla zarządu, a także podniesienie wydajności produkcji poprzez możliwość kontroli zarejestrowanych czynności. Wszystkie te oczekiwania są jak najbardziej uzasadnione i zrozumiałe z punktu widzenia osób zarządzających przedsiębiorstwem. Należy jednak pamiętać, że zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem może być w pełni wykorzystany dopiero po połączeniu z innymi działami firmy, takimi jak księgowość lub dział personalny. Czy rozważając wdrożenie zastanawialiście się Państwo, w jaki sposób zostanie on zintegrowany z księgowością? Jakich danych będzie dostarczał działowi personalnemu? Jak połączyć informacje uzyskiwane z magazynu firmy, dotyczące rozchodu materiałów i surowców albo wyniki inwentaryzacji okresowej lub rocznej? W jaki sposób rozliczać płatności za faktury wystawione w systemie zintegrowa[...]

Firma pod kontrolą


  Małe i średnie przedsiębiorstwa poligraficzne zaangażowane w produkcję opakowaniową, które istnieją na rynku od kilkunastu lat, zaczynają dotkliwie odczuwać brak odpowiedniej, szczegółowej wiedzy o własnej firmie. Dotychczas w zupełności wystarczały bardzo dobra intuicja i znajomość konkurencji. Jednak teraz, kiedy margines błędu i negocjacji skurczył się do niebezpiecznego minimum, sama intuicja nie wystarczy.Konieczne jest poparcie intuicji twardymi wiarygodnymi danymi zbieranymi w całymprzedsiębiorstwie oraz przełożenie ich na końcowy wynik finansowy, a tym samym na oferowaną klientowi cenę. Jest to jednak proces skomplikowany i nie każda firma może sobie pozwolić na utrzymywanie jednostki kontrolującej wszystkie procesy zachodzące w przedsiębiorstwie. Tę niszę na rynku wykorzystała firma Print House Projects oferująca zarówno usługi z zakresu controllingu, jak i prowadzenia projektów inwestycyjnych oraz księgowości dla branż[...]

System zintegrowany MIS dla małych i średnich drukarń DOI:


  Czasy dogodnych dotacji i programów unijnych na wdrożenie lub napisanie rozwiązania informatycznego usprawniającego proces produkcyjny przeminęły już bezpowrotnie. Komu udało się skorzystać, by podnieść swoją konkurencyjność, na pewno dziś na tym korzysta. Większa świadomość kosztowa oraz bezpieczeństwo danych są niewątpliwymi atutami. Dodatkowo klienci, którzy rozumieją prawa rynku, traktują firmy z wdrożonym systemami jako bardziej dojrzałe i stabilne. Niestety teraz małe i średnie drukarnie stoją przed pytaniem: czy wdrażać system podnosząc swoją konkurencyjność, czy też pozostać z dotychczasowymi amatorskimi rozwiązaniami niegwarantującymi rozwoju przedsiębiorstwa? Na rynku możemy znaleźć kilka rozwiązań przeznaczonych dla przemysłu poligraficznego, ale tylko nieliczni, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i obecnym możliwościom finansowania wdrożenia, promują swoje rozwiązania. Każda z osób zarządzających drukarnią musi odpowiedzieć sobie na pytanie o potrzebę wdrożenia systemu, ale mamy nadzieję, że poniższy artykuł pomoże podjąć właściwą decyzję. Dlaczego mam wdrażać system MIS? Jakie profity z wdrożenia będę miał ja, a jakie mój klient? SystemMIS jest tylko programem komputerowym, sam z siebie nie wykona żadnej czynności i nie spowoduje podniesienia wydajności lub rentowności produkcji. Dopiero pełna determinacji postawa zarządu może spowodować, że system będzie wdrożony w sposób funkcjonalny [...]

Badania nad laserową obróbką cieplną żeliwnych pierścieni tłokowych

Czytaj za darmo! »

Elementy maszyn kształtowane w określonym procesie technologicznym, stanowiące części podzespołów, podlegają zużywaniu się podczas eksploatacji. Wartość zużycia, które ma miejsce dla danego elementu, związana jest ze zjawiskami i procesami, które zachodzą podczas eksploatacji (tarcie, korozja, erozja, utlenianie i inne) [1]. Szybkość procesu zużywania części maszyn zależy od struktury i własności warstwy wierzchniej, a tym samym to ona głównie decyduje o trwałości i niezawodności. W związku z tym należy nieustanie prowadzić prace nad udoskonalaniem już istniejących metod kształtowania tworzonych na różne sposoby warstw przeciwzużyciowych, stosując obróbkę powierzchniową. Konstytuowanie warstwy powierzchniowej elementów pozwala na przykład na zmniejszenie strat energii uzyskiwan[...]

Charakterystyka warstw aluminidkowych wytworzonych metodami CVD na nadstopach niklu Inconel 625 oraz Inconel 713 LC

Czytaj za darmo! »

Rozwój silników lotniczych związany jest z koniecznością podwyższenia ich osiągów i sprawności, zwiększenia czasu eksploatacji, niezawodności i obniżenia zużycia paliwa. Sprawność silników istotnie zależy od temperatury spalin na wlocie do turbiny. Temperatura spalin wynosi ok. 1200°C dla spalania paliwa węglowodorowego w tlenie z powietrza atmosferycznego. Barierą podwyższania temperatury gazów na wlocie do turbiny są czynniki materiałowe. Dotyczy to szczególnie odporności materiałów na pełzanie, zmęczenie cieplne, siarczkową korozję wysokotemperaturową i erozję, które są zależne od konstrukcji silnika, warunków i miejsca eksploatacji oraz jakości spalanego paliwa. Temperatura spalin na wlocie do turbiny w ciągu ostatnich 15 lat wzrosła o ok. 280°C i wynosi obecnie 1250°C (w roku 1939 - 550°C). Spowodowało to trzykrotne zwiększenie sprawności silników turbinowych. Przyjęto, że podwyższenie temperatury gazu wlotowego o 50°C zwiększa sprawność turbiny o co najmniej 4%. Powoduje również zmniejszenie zużycia paliwa i wydatku powietrza [1]. Wymagany obecnie standardowy czas eksploatacji do remontu wynosi od 5000 do 20 000 h i jest zależny od typu silnika oraz jakości paliwa. Stopy żarowytrzymałe na osnowie niklu stanowią ok. 50% ogólnej masy nowoczesnych silników [2]. Podwyższenie temperatury gazów na wlocie do turbiny w nowoczesnych silnikach zależy od stosowania w ich konstrukcji: - efektywnych systemów chłodzenia łopatek turbiny, - nadstopów niklu lub kobaltu o większej żarowytrzymałości, - dyfuzyjnych warstw ochronnych i powłokowych barier cieplnych. Dla poprawy sprawności turbin silników lotniczych przez podwyższenie temperatury ich pracy stosuje się różnego rodzaju warstwy ochronne [3÷10]. Do najczęściej stosowanych należą warstwy na osnowie aluminium: Al-Si, Al-Cr, Al-Pt, Pt-AlCr [2÷9]. Wytworzenie warstw złożonych z faz międzymetalicznych układu równowagi fazowej Ni-Al prowadzone jest najczęściej metodą kontaktowo- gazow[...]

 Strona 1