Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Borys SEMENOWICZ"

Bezstykowy hybrydowy ogranicznik prądów zwarciowych DOI:10.15199/48.2017.02.57

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono budowę bezstykowego hybrydowego ogranicznika prądów zwarciowych. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych z uwzględnieniem zagadnienia jak najkrótszego wyłączania zwarcia poprzez odpowiedni dobór czasów sterowania tranzystorem IGBT. Abstract. The article discusses the operation and main characteristics of contactless hybrid current limiter (Contactless hybrid current limiter). The results from experiments which take into account the fastest short circuit removal by the IGBT’s on-time control was presented. Słowa kluczowe: bezpiecznik krótkotopikowy, ogranicznik prądów, tranzystor IGBT, krzywa V Keywords: contactless hybrid current limiter, CHCL, ultrashort fuse, V-curve Wstęp Wraz z rozwojem cywilizacji wzrasta uzależnienie od urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zwiększająca się liczba urządzeń powoduje konieczność zapewnienia odpowiedniej mocy elektrycznej zasilającej. Urządzenia elektroniczne wymagają dostawy energii elektrycznej o określonej jakości, głównie bez zapadów napięcia. Zwiększająca się moc urządzeń skutkuje potrzebą budowy stacji elektroenergetycznych o dużych prądach roboczych i tym samym o dużych wartościach prądów zwarciowych. W przypadku zwarcia awaryjnego obok skutków cieplnych i elektrodynamicznych powstaje zanik napięcia, który będzie się przenosił na inne obwody systemu elektroenergetycznego. W takim przypadku istotne jest szybkie wyłączenie obwodu powodującego zwarcie. Dotychczasowe rozwiązania opierały się na klasycznym zestyku umieszczonym w różnego rodzaju urządzeniach i środowiskach umożliwiających zgaszenie łuku elektrycznego. Masywny styk przystosowany do przewodzenia znacznych prądów roboczych wymuszał konieczność zastosowania odpowiedniego napędu otwierającego zestyk, a to z kolei wydłużało czas działania całego aparatu - nawet do blisko 100 ms. W takim przypadku aparat ogranicza jedynie skutki cieplne bez ograniczenia skutków elektrodynamicznych. Rozwój[...]

 Strona 1