Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marek SZCZUTKOWSKI"

Praktyczne zagadnienia metrologiczne


  Wymagania jakościowe w projektowaniu procesów badawczych w przemyśle chemicznym na wybranym przykładzie. Wprowadzenie Zadaniem działu metrologii (jeśli takowy jest wydzielony) lub personelu odpowiedzialnego za pomiary jest dostarczenie danych niezbędnych do realizacji procesów, np. konstrukcyjnych lub technologicznych. Kluczowa wydaje się przy tym wiarygodność wyników uzyskanych pomiarów, a ta jest zależna od wielu czynników. Zagadnienia techniczne wydają się być najbardziej oczywiste, ale tak jak nie można zapomnieć o sferze organizacyjnej, tak również niezbędne jest właściwe odniesienie do aspektów prawnych. Działania zatem w tym obszarze bezpośrednio wpływają na końcowy efekt działalności jednostki gospodarczej, a więc produkt lub usługę. Przedsiębiorstwa działają w określonych warunkach, a poszczególne działy muszą dostosować się do wymagań normatywnych. Dział metrologiczny, czy nawet badawczy mogą pójść krok dalej. Budowaniu satysfakcji klienta (tak zewnętrznego jak i wewnętrznego) w ich przypadku służy norma PN-EN ISO 17025:2005 [3]. Uzyskanie akredytacji na zgodność z tą normą jest potwierdzeniem kompetencji badawczych laboratorium. Norma ta poszerza niejako wymagania norm ISO serii 9000 o kompetencje techniczne, odnosząc się do zasadniczych działań każdego laboratorium badawczego i wzorcującego [4]. Do jakiegokolwiek standardu jednak się nie odnieść, wspomniane zagadnienia techniczne, organizacyjne i prawne muszą być uwzględnione. Tak w odniesieniu do wyżej wymienionych norm, jak i myślenia zdroworozsądkowego, jest właściwe planowanie procesów. Kiedy rozważamy aspekty li tylko metrologiczne, czy szerzej wręcz badawcze, odpowiednie zaprojektowanie procesu będzie skutkowało odpowiednią wiarygodnością uzyskanych pomiarów. Jakie kwestie powinny zostać poruszone w planowaniu procesów badawczych w odniesieniu do kwestii metrologicznych? Czy metrologia prawna, naukowa i przemysłowa służą praktyce, czy wprowadzaj[...]

 Strona 1