Wyniki 1-10 spośród 52 dla zapytania: authorDesc:"Anna Bielska"

Wróżbita przy komputerze

Czytaj za darmo! »

Jaką funkcję pełnią rzesze specjalistów z różnych dziedzin zajmujący się współczesnym wróżeniem? Pytanie o tyle aktualne i istotne, że wiąże się nierozerwalnie z formowaniem i wyznaczaniem kierunków cywilizacji. Prognozowanie przyszłości ma jednak wiele wspólnego z ruletką.Najistotniejszym walorem prognozy jest jej dokładność. Lista prognoz "nietrafionych" jest bardzo długa (zazwyczaj [...]

Świat opakowań

Czytaj za darmo! »

W jakim stopniu wyniki sprzedaży zależą od estetycznego, przyciągającego wzrok opakowania - wiedzą doskonale handlowcy. To ono niesie podstawowe informacje o produkcie, a swoją formą i wzornictwem kształtuje estetyczne gusty konsumentów. Ale i my, konsumenci, oprócz chęci zakupu atrakcyjnie opakowanego produktu, mamy też swoje "opakowaniowe dylematy", począwszy od wątpliwości: czy plasti[...]

Mnożenie kapitału intelektualnego

Czytaj za darmo! »

Wszyscy zajmujący się organizacją pracy wiedzą doskonale, że w przedsiębiorstwie każdy proces należy zaplanować, wdrożyć, sprawdzać i doskonalić. Firma ASMET wykorzystuje zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem Pracy zgodny z normami PN-EN ISO 9001, 14001 i 18001. Nasze certyfikaty nie były nigdy jednak postrzegane przez kierownictwo i pracowników, jako p[...]

Bezpieczeństwo w pracy

Czytaj za darmo! »

Zakończenie XXXV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy miało szczególnie podniosły charakter. Ogłoszenie wyników odbyło się podczas uroczystego posiedzenia Rady Ochrony Pracy w Sali Kolumnowej Sejmu RP, a nagrody laureatom wręczała minister pracy i polityki społecznej, Jolanta Fedak. Sąd konkursowy pod przewodnictwem prof. dr hab. Danuty Koradeckiej przyznał nagrody i wy[...]

Węgiel przyjazny naturze

Czytaj za darmo! »

Spalanie węgla pozostaje podstawą produkcji energii elektrycznej w Polsce. Przepisy unijne najprawdopodobniej spowodują, że albo krajowa energetyka podejmie działania modernizacyjne pod kątem m.in. zmniejszenia emisji CO2, albo grozi nam brak energii pochodzącej z własnej produkcji i import prądu.Dyskutowana na forum Komisji Europejskiej unijna polityka klimatyczno-energetyczna może st[...]

Powrót do źródeł

Czytaj za darmo! »

"By dotrzeć do źródeł, trzeba iść pod prąd. By zdobyć prąd, trzeba iść do źródeł". Takie metaforyczne i oryginalne w swej symbolice motto towarzyszyło dwudniowej konferencji "Energia odnawialna w polskiej i unijnej polityce energetycznej - aspekty dzisiejsze i przyszłościowe", zorganizowanej przez Zielonogórską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznicznych NOT.Jej współorganizatorami były: Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Centrum Ekoenergii sp.z o.o. z Sulechowa i Energoprojekt SA Katowice. Drugim mottem konferencji uczyniono passus: "Kraj, który by się technicznie zaniedbał lub co gorsza programowo od techniki odwrócił, dobrowolnie skaże się na rolę służebną wobec innych naro[...]

Siemens nagradza

Czytaj za darmo! »

Menedżerowie firm, których założycielami byli wybitni wynalazcy częściej dostrzegają w swoim otoczeniu osoby wybitnie twórcze i doceniają ich wkład w rozwój cywilizacji.Trzeba przywołać tym miejscu pioniera niemieckiego przemysłu elektrotechnicznego, założyciela przedsiębiorstwa Siemens und Halske, znakomitego wynalazcę i konstruktora w dziedzinie elektrotechniki Ernsta Wernera von Siemensa (1816-92). Wynalazł on m.in. samowzbudną prądnicę prądu stałego (1866), w 11 lat później zbudował pierwszy model lokomotywy elektrycznej, a także zaprojektował elektryczną windę oraz tramwaj elektryczny. Za swe zasługi na polu nauki i techniki został w sposób szczególny uhonorowany, bowiem od jego nazwiska pochodzi nazwa jednostki przewodności elektrycznej - simens, w układzie SI. W[...]

Miasto idealne

Czytaj za darmo! »

Zamość - gród-twierdza, uznany zgodnie przez architektów za miasto idealne. Nazywany też miastem arkad, perłą renesansu, Padwą Północy i "twierdzą ozdobną".Harmonijnie zaplanowany Zamość, o czytelnej kompozycji, stanowiący jedną całość urbanistyczną, zdaniem Władysława Tatarkiewicza jest fenomenem w dziejach architektury nie tylko polskiej, ale i europejskiej. Został "w całości wzniesiony w jednym czasie i stylu, a styl ten objął całe miasto: kościoły, ratusz, szkoły, twierdzę, pałac Zamoyskich, domy mieszczan". Ponadto, zauważa Władysław Tatarkiewicz, "fenomenem jest także, że Zamość w późniejszych stuleciach nie był przebudowywany, ani zmieniany". I chociaż formalnie tu akurat można polemizować, bowiem nawet najbardziej znane budowle Zamościa - ratusz, czy arsenał był[...]

Meandry elektronicznego postępu DOI:


  Na polskim rynku wydawniczym niedawno pojawiła się książka "Zarys historii elektroniki polskiej", która nie tylko w środowisku naukowo-technicznym, ale również w szeroko rozumianej sferze polityczno - gospodarczej nie powinna przejść bez echa.Monografia polskiej elektroniki, poza ogólnym przesłaniem w istocie sprowadzającym się do wypełnienia misji, mającej za cel główny ciekawie popularyzować wiedzę techniczną i dokonania przemysłu krajowego, przynosi też różne ważne ustalenia, wynikające po części zarówno z dotarcia do archiwalnych źródeł, jak i relacji specjalistów - naocznych świadków narodzin i rozwoju polskiego przemysłu elektronicznego. RÓŻNICE OCEN Wicepremier Janusz Piechociński w słowie wstępnym pisze: mówiąc o współczesnym sektorze ICT, nie można jednak nie odnieść się do bogatej historii rozwoju elektroniki w Polsce. Nie byłoby dzisiejszych sukcesów, gdyby nie polscy naukowcy i specjaliści, którzy od początku XX wieku - w zmiennych i często niełatwych uwarunkowaniach politycznych i historycznych - rozwijali polski przemysł elektroniczny. Dużo miejsca w monografii poświęcono szczególnie rozwojowi elektroniki polskiej w latach 1970-1989. Należy przy tym pamiętać, iż akurat przełom lat 80. i 90. spowodował daleko idące zmiany dotyczące modelu dalszego rozwoju krajowej elektroniki. Zwracają na to uwagę we "Wprowadzeniu" Mieczysław Frącki (przewodniczący komitetu redakcyjnego) i Jan Grzybows[...]

Architektura ze szkła DOI:

Czytaj za darmo! »

Szklane mosty? Ależ tak! Dzięki najnowocześniejszym technologiom ostatnie lata obfitują w realizacje bardzo śmiałych projektów architektonicznych, które jeszcze w minionym wieku były nie do urzeczywistnienia.Mosty i kładki dla pieszych budowane ze szkła powstały w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, w Chinach. Spełniają swoje funkcje użytkowe, ale można mniemać, że prawdziwym powodem przeznaczenia funduszy na tego typu projekty, jest chęć uczynienia z nich dużej atrakcji turystycznej. KONSTYTUCJA NA ŚLI[...]

 Strona 1  Następna strona »