Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Elżbieta Bartnikowska"

Współczesne poglądy dotyczące spożycia pieczywa

Czytaj za darmo! »

Zachowania żywieniowe mieszkańców poszczególnych krajów oraz struktura spożycia żywności zależą przede wszystkim od warunków przyrodniczych, jakie panują w miejscu zamieszkania, tradycji, a także od stopnia rozwoju gospodarczego kraju i związanych z tym zasobów fi nansowych społeczeństwa. Generalnie, wraz z rozwojem gospodarczym i zwiększeniem PKB zwiększa się spożycie relatywnie droższych, wysoko przetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz zmniejsza spożycie tańszych, mało przetworzonych produktów pochodzenia roślinnego, szczególnie przetworów zbożowych. Prześledzić to można na przykładzie zmian w spożyciu chleba i pieczywa w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w Polsce. Elżbieta Bartnikowska Katedra Dietetyki Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW W[...]

Co producent i konsument powinni wiedzieć o fruktanach

Czytaj za darmo! »

Coraz więcej konsumentów kupuje produkty spożywcze, które oprócz zaspokajania głodu i potrzeb smakowych korzystnie wpływają na zdrowie. Duża koncentracja biologicznie czynnych składników w wielu produktach spożywczych nadaje im cechy żywności funkcjonalnej, o silnym działaniu prozdrowotnym. Takim produktem są np. chleby razowe na zakwasie.Do podstawowych substancji biologicznie czynnych należy włókno pokarmowe (błonnik pokarmowy). W jego skład wchodzą niestrawne dla człowieka polisacharydy takie jak np.: celulozy, hemicelulozy, pektyny, gumy, β-glukany i fruktany, a także substancje, które nie należą do polisacharydów, np. ligniny. Fruktany, stanowiące materiał zapasowy niektórych roślin, do niedawna traktowano jako polisacharydy towarzyszące błonnikowi pokarmowemu. Dopiero [...]

Potrzeby żywieniowe dzieci

Czytaj za darmo! »

Wkrajach rozwiniętych gospodarczo opracowano zasady prawidłowego żywienia dla osób zdrowych w zależności od wieku, płci, stanu fi zjologicznego (ciąża, karmienie piersią) i aktywności fi zycznej. Rekomendacje dotyczące pobrania energii i składników odżywczych są ciągle aktualizowane w zależności od zmian stylu życia (np. ciągłym zmniejszaniem się wydatków energetycznych na pracę i zajęcia domowe), a także wyników badań (bardziej precyzujących zapotrzebowanie człowieka na składniki odżywcze w zależności od środowiska i stylu życia). W tabeli podano rekomendacje dotyczące pobrania energii z pożywieniem przez dzieci. Zakłada się, że aktywność fi zyczna większości małych dzieci przed rozpoczęciem nauki w szkole jest podobna (umiarkowana), a potrzeby fi zjologiczne nie różnią się[...]

Drugie śniadanie w szkole

Czytaj za darmo! »

Kanapka dla ucznia - rzecz wcale nie błaha, o czym wątpiący mogą się przekonać, czytając poniższy tekst.Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że w Europie 22 mln dzieci jest otyłych, z tego 5 mln ma dużą nadwagę. W Polsce nadwagę ma ok. 15 proc. młodzieży. Są również dzieci niedożywione. W krajach Unii Europejskiej podejmowane są różnego rodzaju edukacyjne działania kierowane do dzieci i młodzieży, promujące zdrowy tryb życia oraz właściwy sposób odżywiania się. Np. w Polsce Polska Federacja Producentów Żywności, we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym wdrożyła program edukacyjny "Trzymaj formę". Zwrócono w nim uwagę m.in. na złe nawyki żywieniowe, jak: niespożywanie śniadań, tzw. monodiety, niskie spożycie owoców i warzyw. W państwach unijnych w roku szkolnym 2009/10 je[...]

 Strona 1