Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"LUDOMIR ŚLUSARSKIA"

Bombardowanie jonowe warstwy wierzchniej poliolefin

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wpływ bombardowania powierzchni poliolefin (LDPE, HDPE, iPP) jonami He+ i Ar+. Zmiany zachodzące w warstwie wierzchniej polimerów oraz ich zasięg monitorowano przy użyciu elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR), mikroindentacji, mikroskopii sił atomowych (AFM) i elektronowej (SEM) oraz mikrotarcia. Potwierdzono rodnikową naturę zjawisk towarzyszących bombardowaniu jo[...]

 Strona 1