Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Wik tor Obuchowski"

Przemysł makaronowy w Polsce: kilka uwag na temat możliwości wytwarzania produktów o poszukiwanych cechach smakowych i żywieniowych

Czytaj za darmo! »

Ostatnie dziesięciolecia są okresem niepokojącej tendencji zmniejszania się spożycia produktów zbożowych w naszym kraju. Jest to między innymi spowodowane tym, że poza wzrostem zamożności społeczeństwa prowadzącym do większego spożycia produktów pochodzenia zwierzęcego, zmianą stylu żywienia, wynikającą z przemian społecznych i zawodowych, produkty zbożowe postrzega się przede wszystkim jako źródło wysokoenergetycznych polisacharydów, mało wartościowego białka, a przy tym często podkreśla się zagrożenia wynikające z nadmiernego skażenia różnego rodzaju chorobami grzybowymi bądź chemicznego i mikrobiologicznego jakie mogą mieć miejsce podczas wegetacji zbóż, długotrwałego przechowywania w nieodpowiednich warunkach i niewłaściwego ich przetwarzania. Paradoksalnie, pewnym zagrożeniem może być także wprowadzanie do hodowli nowych, coraz plenniejszych odmian zbóż oraz postęp w zakresie agrotechniki. Doprowadziły one do osiągnięcia przez nasze rolnictwo nadprodukcji zbóż w stosunku do istniejącego zapotrzebowania. Szybko zapomnieliśmy o imporcie pszenicy, jaki miał miejsce w latach wcześniejszych i kosztach, z jakimi było to związane. Sprawiło to także, że ziarno zbóż postrzegane jest w gospodarce, a także przez producentów żywności jako powszechny, a tym samym mało cenny surowiec, którego nadmiar nie cieszy, a sprawia coraz częściej kłopoty związane z koniecznością przechowywania lub nawet przetworzenia na cele nieżywnościowe. Efektem tego jest chociażby zerowa opcja skupu kukurydzy w ramach skupu interwencyjnego i niezmienne od kilku już lat ceny w skupie interwencyjnym [...]

 Strona 1