Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ GÓRNIOK"

Ocena możliwości wykorzystania ciepła z układów chłodzenia transformatorów olejowych grupy II do ogrzewania obiektów budowlanych DOI:10.15199/9.2019.3.2


  1. Wstęp System elektroenergetyczny to zbiór jednostek wytwórczych, przesyłowych, rozdzielczych oraz zużywających energię, przy czym głównym jego zadaniem jest ciągła dostawa wysokiej jakości energii elektrycznej do odbiorców [8]. Jednymi z kluczowych urządzeń systemu elektroenergetycznego są transformatory olejowe. Transformatory, które są tematem rozważań przedstawionych w niniejszym artykule, dzieli się ze względu na ich moc na trzy grupy: [13] ● Grupa I: transformatory o mocy wyższej niż 100 MVA o napięciu 220 kV, ● Grupa II: transformatory o mocy większej niż 2,5 MVA, ● Grupa III: transformatory o mocy niższej niż 2,5MVA. CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 50/3 (2019) 91 Transformatory dużych mocy, tj. grupy I oraz II wymagają odpowiedniej infrastruktury towarzyszącej, w formie właściwie zaprojektowanej oraz wyposażonej stacji transformatorowej, a także systemu chłodzenia transformatorów. Jako stację transformatorową określa się zespół budynków, pomieszczeń oraz system urządzeń elektroenergetycznych, złożony między innymi z transformatorów, których zadaniem jest przetworzenie napięcia i rozdział energii elektrycznej [4]. Niejednokrotnie w dużych aglomeracjach miejskich lub przemysłowych, w których obsługiwana jest większa liczba użytkowników, transformatory umieszczane są wewnątrz części budynków. Na obszarach luźniejszej zabudowy wznoszone są osobne budynki wyposażone w infrastrukturę przeznaczoną dla personelu obsługi [1]. Transformatory energetyczne jako urządzenia o dużej dyspozycyjności oraz niezawodności, wymagają starannej eksploatacji. Pomimo faktu, że w transformatorze, poza działającymi przełącznikami zaczepów, pompami olejowymi i wentylatorami, nie ma urządzeń ruchowych, należy zwracać uwagę na ciśnienie oraz temperaturę oleju transformatorowego. Podczas przepływu prądu przez uzwojenia, a także w trakcie ciągłych przemagnesowań rdzenia transformatora, występują straty energii el[...]

 Strona 1