Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MAŁGORZA IWONA SZYNKOWSKA"

Zastosowanie metod TOF-SIMS i SEM do badań ZrO2 oraz katalizatora Pt/ZrO2

Czytaj za darmo! »

Spektrometrię mas jonów wtórnych z analizatorem czasu przelotu (TOF-SIMS) oraz elektronową mikroskopię skaningową (SEM) zastosowano do zbadania składu warstw powierzchniowych ZrO2 i katalizatora 5%Pt/ZrO2 oraz określenia dyspersji fazy aktywnej. Wykazano przydatność obu metod do fizykochemicznej charakterystyki katalizatorów. Aldrich's pure ZrO2, BET sp. surface 29 m2/g, was studied [...]

 Strona 1