Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ANNA LISZEWSKA"

Wpływ interkalowanych montmorylonitów na właściwości elastomerów butadienowo-akrylonitrylowych

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ glinokrzemianów interkalowanych oktyloaminą, dodecyloaminą i oktadecyloaminą na właściwości elastomerów (kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy NBR oraz karboksylowany kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy XNBR). Działanie wzmacniające modyfikowanych montmorylonitów w wulkanizatach kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego i karboksylowanego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego wy[...]

 Strona 1