Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Dušan Malindžák"

Study on improving the quality of stretch film by Taguchi method. Badanie procesu doskonalenia jakości folii stretch metodą Taguchi


  Linear low-d. polyethylene stretch film was produced under industrial conditions with varying contents of adhesive, improving agents and regranulate as well as at slightly varying processing temp. (20 or 27°C) and polymer humidity (5 and 25%) and then tested for extensibility according to Taguchi expt. design. The film quality depended mostly on addn. of improving agents. The addn. of regranulate did not affect substantially the film quality. Przedstawiono wyniki badań, których celem było poszukiwanie optymalnych wartości parametrów wejściowych w przyjętych zakresach zmienności w procesie produkcji folii stretch płaskiej do pakowania ręcznego metodą wylewu z regranulatem pod kątem maksymalnej jej rozciągliwości. W tym celu przeprowadzono eksperyment przemysłowy wg planu Taguchi. Okazało się, że największy wpływ na rozciągliwość folii, przy przyjętych wartościach granicznych, ma ilość dodanych uszlachetniaczy, a także ilość granulatu polietylenu liniowego (PE-LLD). Na podstawie przeprowadzonej analizy odporności na zakłóce-nia w procesie stwierdzono, że najmniej odporny na zakłócenia jest czynnik związany z zawartością dodanych ulepszaczy. Czynnik ten ma kluczowe znaczenie w dążeniu do osiągnięcia wysokiej rozciągliwości folii stretch w przebadanych granicach zmienności przyjętych parametrów wejściowych.Głównym celem przedsiębiorstw jest wytwarzanie produktów o jakości spełniającej oczekiwania klientów. Odpowiedzią na te ciągle zmieniające się potrzeby mogą być metody planowania eksperymentu, dzięki którym można doskonalić jakość, minimalizując zmienność procesu. Metody te są stosowane najczęściej już na etapie projektowania procesów, ale można je również stosować w celu doskonalenia funkcjonujących procesów.[...]

Efektywny model jakości logistyki i poprawy ochrony środowiska w cementowni DOI:10.15199/62.2017.9.31


  Pokłady wykorzystywanych przemysłowo minerałów stanowią ważne ich źródło w Republice Słowackiej. Ich roczne wydobycie sięga miliardów ton i wykazuje tendencję wzrostową1, 2). Do opracowania skutecznego systemu logistyki potrzebna była głęboka znajomość technologii oraz fizycznych, chemicznych i termicznych charakterystyk poszczególnych operacji produkcyjnych2, 3). W cementowni wytwarzany jest tylko jeden produkt, jakim jest cement. Może on jednak różnić się swoim składem w zależności od wymagań poszczególnych odbiorców. Urządzenia technologiczne i maszyny są dostosowane do produkcji cementu i nie mogą być wykorzystywane do innych celów produkcyjnych. Pod względem czasu i przepływów materiałowych proces ma charakter ciągły2, 4, 5). Aby poprawić jakość produktów i opłacalność produkcji, logistyka musi uwzględniać stałe zmiany składu chemicznego w linii produkcyjnej, długoterminową jednorodność produktu oraz jak najmniejsze zużycie energii6). Takie podejście jest zgodne z zasadą myślenia uwzględniającego ryzyko RBT (risk-based thinking) w obszarze systemu zarządzania7). Cement production is a typical homogeneous process with a high level of control system. The article deals with improvement of production efficiency and safety on another level of management by application of new logistic principles. A logistic system of cement factory vessels (CF), cooperating with the system of both steel industry and municipal waste incinerators within the region and producing cement at their disposal, was designed. The CF applies an effective model of the logistics and environmental protection. Deposits of industrial minerals represent the most important source of available minerals in the Slovak Republic. The total value of the annual output reaches a threshold of billion tons and shows a growth tendency1, 2). To design an effective logistic system, a deep knowledge of technology as well as of the physical, chemical, and thermal patterns of i[...]

Study on improving the quality of stretch film by Shainin method Badanie procesu doskonalenia jakości folii stretch metodą Shainina DOI:10.12916/przemchem.2014.243


  Linear low.-d. polyethylene was modified by addn. of a com. adhesive, improving agent (masterbatch) and recycled polyethylene film and used for prodn. stretch films under industrial conditions (output 1500 kg/h) to study extensibility of the films. The film quality increased with increasing amts. of the masterbatch and adhesives. Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu produkcji folii stretch płaskiej do pakowania ręcznego metodą wylewu z regranulatem pod kątem maksymalnej jej rozciągliwości. Celem badań przeprowadzonych wg metody Shainina było poszukiwanie optymalnych wartości parametrów wejściowych w przyjętych zakresach zmienności. Stwierdzono, że największy wpływ na rozciągliwość folii, przy przyjętych wartościach granicznych, miała ilość dodanych uszlachetniaczy, natomiast mniejszy wpływ miała zawartość regranulatu LLDP. Klienci w ocenie produktów biorą pod uwagę, oprócz ceny, przede wszystkim ich jakość. Istnieją różne metody poprawy i doskonalenia jakości. Można w tym celu wykorzystać metody planowania eksperymentu, przyczyniające się do doskonalenia jakości i jednocześnie minimalizujące zmienność procesu. Metody te są stosowane zarówno na etapie projektowania procesów, jak i na etapie funkcjonowania tych procesów1). Klasyczne metody, ze względu na konieczność przeprowadzenia pełnych doświadczeń, są czasochłonne i kosztowne. Dlatego powstały metody uproszczone, takie jak metoda Taguchi i metoda Shainina. Podstawowym założeniem tych metod jest doświadczalne ustalenie [...]

Improvement of polyethylene film manufacturing by using a capacity planning model Usprawnienie procesu produkcji folii polietylenowych poprzez wprowadzenie modelu planowania produkcji DOI:10.12916/przemchem.2014.1136


  Process for prodn. packaging films was modeled to optimize the response to the fast changes in market demand. Opisano usprawnienie procesu produkcji folii polietylenowych poprzez wprowadzenie modelu planowania produkcji i tworzenia harmonogramu w firmie Chemosvit fólie a.s. (Słowacja). Firma jest producentem materiałów opakowaniowych przeznaczonych głównie dla branży spożywczej. Złożoność problemu polega przede wszystkim na powiązaniu różnorodnego asortymentu i możliwych wariantów składu chemicznego, grubości, szerokości oraz przeznaczenia użytkowego folii. Firma w planie produkcji została podzielona na trzy części. Pierwsza obejmuje produkcję i zakup folii w formie podstawowej, druga obejmuje wykonywanie nadruków, a trzecia laminowanie, przycinanie, nadcinanie i wysyłkę1, 2). Przygotowanie planów produkcji to skomplikowane zadanie, za które odpowiada jedna osoba. Z tego powodu pojawiła się potrzeba opracowania modelu planowania produkcji, aby przyspieszyć ten proces, zwiększając obiektywność przy zachowaniu jego niezawodności. Model wykorzystuje metodę Synchro-MRP i został opracowany w ujęciu heurystycznym. Celem modelu jest zwiększenie elastyczności i wydajności produkcyjnej firmy3). Asortyment produktów wytwarzanych przez firmę Chemosvit fólie, a.s. obejmuje folie polietylenowe (PE) i polipropylenowe (PP) w formie podstawowej (folie spożywcze, nadające się do pakowania żywności: kombinacja homopolimeru i kopolimeru, czysty homopolimer, czysty kopolimer)2). W asortymencie folii PE można wyróżnić produkty przeznaczone do pakowania żywności, arty[...]

Dynamiczny model planu produkcji folii polimerowej DOI:10.15199/62.2019.2.6


  Strategia produkcyjna w firmach chemicznych produkujących folię polimerową opiera się na wiedzy o stanie i rozwoju środowiska rynkowego. Odpowiedni plan produkcji jest konieczny do sprostania popytowi na te produkty1). Statyczne metody tworzenia planów produkcji nie są skuteczne, ponieważ przedsiębiorstwa muszą mierzyć się z konkurencją, co stwarza konieczność stosowania bardziej złożonych metod planowania produkcji2). Ma to również istotne znaczenie w obszarze poligrafii i produkcji folii, ponieważ jest to dynamiczna branża, na którą wpływ wywiera nie tylko rynek docelowy, lecz także pojedyncze działania poszczególnych producentów3). Znajomość zachowań klientów pozwala uniknąć działań nieefektywnych, takich jak składowanie nadwyżek lub przekraczanie zdolności produkcyjnych4). Można to osiągnąć poprzez dynamiczne, a nie statyczne planowanie produkcji, które stwarza warunki i założenia do odpowiedniego przydziału środków niezbędnych do produkcji, zakupu surowców, przygotowywania siły roboczej, zapewniania możliwości produkcyjnych oraz kompletnej infrastruktury, jak również rozwiązań logistycznych5). Statyczny plan produkcji Plan produkcji w firmach chemicznych produkujących folie polimerowe powinien obejmować prognozy popytu, w tym szacowane roczne wielkości sprzedaży do wszystkich znaczących odbiorców. Dlatego firma musi rozróżnić 3 grupy klientów wg wielkości obrotów i wskaźników rynkowych: (i) ponadnarodowe, globalne przedsiębiorstwa w różnych segmentach spożywczych z regularnym Companies are presently forced to great competition pressure, prevalence of offer over demand, which requires necessity to adapt business production strategy. To manage such needs newer, more modern and more complex approaches also in the planning of the sales have to be used. The contribution suggests a dynamic model for production plan in area of chemical industry, with task to change way of present planning, with regard to meet contracted and gua[...]

 Strona 1