Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Roman LEWANDOWSKI"

Pomiar jakości usług medycznych z wykorzystaniem metody SERVQUAL

Czytaj za darmo! »

Metoda servqual jest narzędziem, które dobrze nadaje się do badania jakości postrzeganej (subiektywnej), tak zwanej satysfakcji pacjenta w szpitalach zachowawczych.Jakość usługi zdrowotnej generalnie można podzielić na dwa obszary: jakość kliniczną (obiektywną) i jakość postrzeganą (subiektywną). Jakość kliniczna usługi dotyczy obiektywnego wyniku medycznego (całkowite wyleczenie lub częścio[...]

Zastosowanie narzędzi zarządzania jakością w szpitalu


  Narzędziem integrującym wszystkie stosowane instrumenty zarządzania jest Zrównoważona Karta Wyników.Sektor ochrony zdrowia należy do tych gałęzi gospodarki, w których jakość jest czynnikiem krytycznym, każdy błąd może spowodować tragedię konkretnej osoby. Dlatego też tak istotnym jest, aby zakłady opieki zdrowotnej traktowały proces podnoszenia jakości priorytetowo. W ostatnich latach coraz więcej placówek medycznych podejmuje działania na rzecz wdrażania narzędzi zarządzania jakością. Próbując "opanować" coraz to nowe obszary organizacji, kolejno wprowadzają różnorodne instrumenty zarządzania, m.in.: filozofię zarządzania przez jakość TQM, Model Doskonałości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (European Foundation for Quality Management - EFQM), najczęściej przy okazji udziału w regionalnej i Polskiej Nagrodzie Jakości oraz wymagania rodziny norm ISO 9000, czy też standardy Programu Akredytacji Szpitali Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Każde z tych narzędzi ma swoje mocne (ale też i słabe) strony i sprawdza się najlepiej w określonym obszarze. Jednakże stosowanie jednocześnie wielu instrumentów zarządczych może prowadzić do chaosu, dlatego organizacja musi wypracować własny model koordynacji działań w zakresie poszczególnych narzędzi i określić wzajemne relacje pomiędzy nimi. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce, aby zapanować nad powiększającym się instrumentarium, określił szczegółowo hierarchię tych narzędzi oraz wdrożył Zrównoważoną Kartę Wyników (ang. Balanced Scorecard) i Mapy strategii. Celem artykułu jest prezentacja rozwiązania polegającego na hierarchizacji narzędzi zarządzania jakością i zastosowaniu Zrównoważonej Karty Wyników do ich koordynowania w organizacji ochrony zdrowia, na przykładzie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce. Charakterystyka koncepcji Zrównoważonej Karty Wyników Koncepcja Zrównoważonej Karty Wyników koncentruje si[...]

Rynek certyfikacji placówek ochrony zdrowia w Polsce

Czytaj za darmo! »

Certyfikaty ISO 9001 są najpopularniejszymi świadectwami jakości w ochronie zdrowia w Polsce.Nowoczesne podejście do problematyki jakości, polegające na ustalaniu wymagań i zasad pozwalających zapobiegać błędom, i których przestrzeganie powinno zapewniać odpowiednią jakość wyrobu, rozpoczęło się w latach 50. Pierwszy sformalizowany dokument, opisujący system zapewnienia jakości, został opracowany w Stanach Zjednoczonych. Była to norma MILQ- 9858 wydana w 1959 roku, pt. "Wymagania programu jakości" i określała wymogi stawiane dostawcom armii USA. Kolejne lata, to praca nad normami jakości ułatwiającymi militarną i gospodarczą współpracę w ujęciu międzynarodowym. W roku 1969 NATO wydało normę AQAP-1 stawiającą szereg wymagań jakościowych na wszystkich etapach powstawania wyrobu[...]

 Strona 1