Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Elżbieta Krodkiewska-Skoczylas"

Konferencja Zarządzanie jakością - 20 lat systemu ISO 9000

Czytaj za darmo! »

Zarządzanie jakością - 20 lat systemu ISO 9000 - pod tym hasłem została zorganizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w dniach 18- 19.09.2008 konferencja podsumowująca dwudziestoletnie doświadczenia odnoszące się do problematyki jakości i systemów zarządzania jakością. Podczas dwudniowych obrad dokonano przeglądu stanu wiedzy i doświadczeń praktycznych w dziedzinie zarządzania jak[...]

Recenzja

Czytaj za darmo! »

Marek Bugdol "Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej" teoria i praktyka. Wydawnictwo: Difi n (Centrum Doradztwa i Informacji Difi n sp. z o.o.) Warszawa 2008 W książce omówiono teorię i sposoby podejścia do zagadnienia doskonalenia systemów zarządzania jakością w jednostkach administracji publicznej. Przedstawiono również metody pomiaru jakości, akcentując rolę i znaczen[...]

Co nowego w Klubie Polskie Forum ISO 9000

Czytaj za darmo! »

Zarząd Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 poprzedniej kadencji wykorzystał inicjatywę sekcji MŚP i podjął decyzję dotyczącą przygotowania aplikacji umożliwiającej wystąpienie o uzyskanie środków UE, wspomagających działalność szkoleniową Klubu. Decyzja ta została w pełni zaakceptowana przez Zarząd Stowarzyszenia POLISOLAB, które, jak wiadomo, prowadzi obsługę finansową Klubu i stanowi dla Klubu o[...]

Rok 2016 - Jubileuszowy Rok 25-lecia powstania Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 DOI:


  W niniejszym materiale wykorzystane zostały teksty opracowane przez mgr Grażynę Żarlicką i dr hab. inż. Marka Roszaka - autorów referatów na seminarium oraz prowadzącą panel dyskusyjny - Profesor Zofię Zymonik. Od kilkunastu lat Walnym Zgromadzeniom Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 towarzyszą seminaria szkoleniowe adresowane przede wszystkim do członków Klubu. Tegoroczne seminarium było odpowiedzią na potrzeby tych organizacji, które mają wprowadzone więcej niż jeden standard, a takich organizacji jest coraz więcej. Powstaje zatem wiele pytań - czy i jak wprowadzone w ostatnim roku zmiany w normach wpływają na zmianę podejścia do integracji systemów zarządzania w organizacjach. Wydaje się, że ujednolicenie podejścia do wielu obszarów zarządzania poprzez wspólny załącznik SL ułatwia integrację systemów. Jednakże to nie wystarczy. Podczas seminarium "Integracja systemów zarządzania szansą na wzrost konkurencyjności" zaprezentowane zostały tematy dyskusyjne, w których podjęta została próba wykazania potrzeby wykorzystania norm w praktyce organizacji. Pierwszy referat "Kryteria integracji systemów zarządzania według nowych wymagań norm i korzyści z tego wynikające", to referat zespołu autorskiego - mgr Anna Gruszka, sekretarz KT6 ds. systemów zarządzania PKN oraz mgr inż. Grażyna Żarlicka, Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Loxess Polska sp. z o.o., AS-QUAL Szkolenia Doradztwo Audity, członek KT6 ds. systemów zarządzania PKN. W imieniu zespołu referat przedstawiła druga z autorek - G. Żarlicka. Omówiła najistotniejszy dokument, który ma ułatwiać wdrażanie coraz liczniejszych norm[...]

 Strona 1