Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Janusz LEŚNIEWSKI"

Certyfikacja dobrowolna wyrobów na znak bezpieczeństwa "B"

Czytaj za darmo! »

Obserwuje się tendencję powrotu niektórych producentów do certyfikacji dobrowolnej swoich wyrobów na znak bezpieczeństwa "B".Konsumenci w naszym kraju często spotykają się z wyrobami o niskiej jakości, a jednocześnie z badań statystycznych polskiego rynku, przeprowadzonych w 2008 roku wynika, że jakość wyrobów będących w obrocie, a także w warunkach przetargów odgrywa znikomą rolę, szacowaną poniżej 1 %. Okazuje się, że decyduje przede wszystkim cena. Dlatego też na rynku spotkać można często wyroby konsumenckie o niskiej jakości, oznakowane CE, pomimo, że są niezgodne z wymaganiami prawa Unii Europejskiej. Dodać należy, że większość wyrobów rynkowych posiada oznakowanie CE, nadawane przez producenta, bez udziału strony trzeciej, np. jednostki certyfikującej lub notyfikowanej[...]

 Strona 1