Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Alicja MALESZKA"

Europejski system nadzoru nad bezpieczeństwem żywności RASFF w latach 2002-2007

Czytaj za darmo! »

Doniesienia na temat niehigienicznych warunków produkcji czy zatruć pojawiają się tylko okazyjnie, lub w przypadku gdy dochodzi do tragicznych zdarzeń - śmiertelnych zatruć bądź zbiorowych zachorowań. Tak było niedawno w przypadku mleka w proszku i innych przetworów mlecznych pochodzących z Chin, które spowodowały śmierć lub poważną chorobę wielu niemowląt. Istnieją jednak instytucje i systemy pomagające chronić rynek przed produktami niepożądanymi. Co istotne - do bezpieczeństwa podchodzą one w sposób kompleksowy. Nadzór dotyczy wszystkich etapów w łańcuchu produkcji, nie tylko kontroli wyrobu finalnego - jest to podejście "From the Farm to the Fork", czyli od pola do widelca. Ochrona nie byłaby skuteczna, gdyby nie obejmowała swoim działaniem większego obszaru - tak, by [...]

Europejski system nadzoru nad bezpieczeństwem żywności RASFF w latach 2002-2007

Czytaj za darmo! »

Doniesienia na temat niehigienicznych warunków produkcji czy zatruć pojawiają się tylko okazyjnie, lub w przypadku gdy dochodzi do tragicznych zdarzeń - śmiertelnych zatruć bądź zbiorowych zachorowań. Tak było niedawno w przypadku mleka w proszku i innych przetworów mlecznych pochodzących z Chin, które spowodowały śmierć lub poważną chorobę wielu niemowląt. Istnieją jednak instytucje i systemy pomagające chronić rynek przed produktami niepożądanymi. Co istotne - do bezpieczeństwa podchodzą one w sposób kompleksowy. Nadzór dotyczy wszystkich etapów w łańcuchu produkcji, nie tylko kontroli wyrobu finalnego - jest to podejście "From the Farm to the Fork", czyli od pola do widelca. Ochrona nie byłaby skuteczna, gdyby nie obejmowała swoim działaniem większego obszaru - tak, by [...]

Prywatne standardy żywnościowe w Polsce

Czytaj za darmo! »

Gdyby nie istniały standardy, bardzo szybko byśmy to zauważyli. Obecnie, gdy produkt spełnia nasze wymagania, uważamy, że jest to oczywiste. Jednak bez standardów bardzo często przekonywalibyśmy się, że produkt jest kiepskiej jakości, stwarza zagrożenie dla naszego życia lub zdrowia, jest niekompatybilny z urządzeniami, które już posiadamy lub jego użycie jest niebezpieczne. Często nie zdaj[...]

Certyfikacja dobrowolna wyrobów użytkowych na polskim rynku DOI:10.15199/47.2016.10.1


  Celem publikacji jest przedstawienie istoty certyfikacji wyrobów, ze szczególnym uwzględnieniem certyfikacji dobrowolnej oraz przegląd polskiego rynku usług certyfikacyjnych w tym obszarze. W publikacji zostały omówione zasady i dokumenty odniesienia regulujące prowadzenie działalności certyfikacyjnej wyrobów w Polsce. Przedstawiono podział certyfikacji wyrobów oraz dokonano przeglądu polskich jednostek akredytowanych i notyfikowanych w tych obszarach. Przedstawiono przykłady certyfikacji dobrowolnej wyrobów oraz stosowane na polskim rynku znaki jakości towarzyszące dobrowolnej certyfikacji wyrobów użytkowych.Wstęp Na polskim rynku wyrobów nieżywnościowych obserwuje się coraz więcej znaków jakości i certyfikatów poświadczających ich bezpieczeństwo lub wysoką jakość. Jest to spowodowane wzrastającą świadomością konsumentów w zakresie jakości wyrobów oraz zainteresowaniem z ich strony zakupem wyrobu niezawodnego, bezpiecznego, w niektórych przypadkach - sprawdzonego przez niezależną instytucję badawczą. Zainteresowanie usługami certyfikacji ze strony producentów wyrobów również jest widoczne. Najczęstsze przyczyny, dla których firmy decydują się na certyfikację to wymagania klienta lub przetarg oraz wymagania przepisów prawnych [26]. Certyfikacja wyrobów Głównym celem certyfikacji jest wzbudzenie zaufania do wyrobów znajdujących się na rynku poprzez zapewnienie, że spełniają one określone wymagania [24]. Najogólniej certyfikację wyrobów można podzielić zgodnie ze schematem przedstawionym na rys. 1. W publikacji wprowadzono określenie certyfikacji nieakredytowanej, czyli takiej certyfikacji dobrowolnej, która przeprowadzana jest przez jednostki certyfikujące wyroby poza przyznanym zakresem akredytacji przez krajowy organ akredytujący (w przypadku jednostek działających na rynku polskim - organem krajowym jest Polskie Centrum Akredytacji). 3 2016 Pa ź d z i e r n i k Na rynku polskim działają bowiem jednostki certyfik[...]

 Strona 1