Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Izabela DULKIEWICZ"

Informatyzacja procesów w systemie zarządzania jakością

Czytaj za darmo! »

Kierunek doskonalenia usług administracji samorządowej na przykładzie Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Wstęp Współczesna gospodarka już kilka lat temu postawiła przed administracją publiczną wiele nowych wyzwań. Nieustannie rozwijające się działania konkurencyjne wymuszają bowiem wprowadzanie nowych, efektywniejszych metod zarządzania również i w tym sektorze. Coraz większe efekty trzeba osiągać coraz mniejszym nakładem sił i środków, w jak najkrótszym czasie. Dlatego zarządzanie organizacją wymaga koncentracji na priorytetach i przedsięwzięciach strategicznie ważnych. Realizacja takiego wyzwania jest możliwa przede wszystkim poprzez podejście procesowe - wyodrębnienie zadań najważniejszych do realizacji oraz tworzenie warunków organizacyjnych, które pozwolą na ich wykonanie. [...]

 Strona 1