Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JOLANTA TALAR"

ODKRYWANIE WIEDZY Z DANYCH NA PRZYKŁADZIE ZAWIESINOWEGO PROCESU OTRZYMYWANIA MIEDZI BLISTER CZĘŚĆ I ANALIZA KORELACJI

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki statystycznej analizy procesu zawiesinowego przetopu koncentratów miedzi. Celem było podjęcie próby oceny możliwości poprawy jakości sterowania procesem opartym na analizie powiązań pomiędzy wybranymi parametrami wejściowymi i wyjściowymi procesu. Opierając się na przeprowadzonych obliczeniach współczynników korelacji, dokonano wyboru istotnych parametrów procesu, które mają decydujący wpływ na jego przebieg, a w szczególności na właściwości skondensowanych produktów procesu. Zamieszczone wyniki uzyskano dla danych pomiarowych rzeczywistego procesu. Słowa kluczowe: piec zawiesinowy, analiza korelacji, kontrola procesu ANALYSIS OF THE COPPER FLASH SMELTING PROCESS USING THE DATA MINING PART I CORRELATION ANALYSIS The paper presents the results of th[...]

POZYSKIWANIE NOWEJ WIEDZY Z DANYCH NA PRZYKŁADZIE ZAWIESINOWEGO PROCESU OTRZYMYWANIA MIEDZI BLISTER CZĘŚĆ II

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki analizy istniejących powiązań przyczynowo-skutkowych pomiędzy wybranymi parametrami procesu zawiesinowego przetopu koncentratu miedzi. Analizę przeprowadzono z zastosowaniem metod eksploracji danych pozwalających na poszukiwanie reguł asocjacyjnych. Znaleziono technologiczne powiązania wybranych parametrów, charakteryzujących skondensowane produkty procesu z parametrami wejściowymi oraz często mierzonymi parametrami wyjściowymi, które następnie porównano z teoretyczną analizą chemiczną i termodynamiczną procesu. Słowa kluczowe: piec zawiesinowy, reguły asocjacyjne, eksploracja danych, kontrola procesu Dr inż. Piotr Jarosz —Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych, Kraków, dr h[...]

MODELOWANIE EMISJI NOX W ZAWIESINOWYM PROCESIE WYTWARZANIA MIEDZI PRZY WYKORZYSTANIU METODY DRZEW REGRESYJNYCH

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono problem przewidywania emisji NOx w zawiesinowym procesie wytwarzania miedzi. Algorytm drzew regresyj-nych CART został wykorzystany do przewidywania poziomu NOx w gazach. W modelowaniu tego zjawiska wykorzystano przemysłowe dane pomiarowe. Opracowany model na bazie drzew decyzyjnych pozwolił na identyfikację zmiennych nieza-leżnych, które mają decydujące znaczenie dla przewidywania po[...]

 Strona 1