Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW STAŚKO"

Wody podziemne w planie gospodarowania wodami w dorzeczu Odry

Czytaj za darmo! »

Plany gospodarowania wodami w dorzeczu Odry i Wisły są przedmiotem szerokiej dyskusji i konsultacji społecznych, a ich podstawę stanowią projekty planów. Na przykładzie planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry widać rangę i znaczenie wód podziemnych w planowaniu gospodarki wodnej. Planowanie gospodarki wodnej wymaga kompleksowego podejścia, uwzględniającego wszystkie elementy cyklu hydrologicznego - zarówno wód w strefie aeracji, tak ważnych dla rolnictwa, jak i wód powierzchniowych będących źródłem zaopatrzenia przemysłu, rolnictwa, rybołówstwa i rekreacji oraz wód podziemnych, przeznaczonych głównie dla celów komunalnych. Wody podziemne, niedostępne dla bezpośrednich obserwacji, sprawiają iż potoki i rzeki mimo braku opadów atmosferycznych przez trzy czw[...]

 Strona 1