Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Janina Gawronkiewicz"

Polski przemysł chemiczny w statystyce (I - III kwartał 1995 r.)

Czytaj za darmo! »

Przedstawiamy dane liczbowe dotyczące aktualnej sytuacji w krajowym przemyśle chemikaliów i wyrobów chemicznych. Niniejsza informacja obejmuje przedsiębiorstwa sektora publicznego i prywatnego o zatrudnieniu przekraczającym 50 osób.Tabela 1. Produkcja ważniejszych surowców, chemikaliów i wyrobów chemicznych w I ÷ III kwartale 1995 r.Tabela 2. Podstawowe dane dotyczące produkcji chemikaliów i [...]

Polski przemysł chemiczny w statystyce (I kwartał 1995 r.)

Czytaj za darmo! »

Przedstawiamy dane liczbowe dotyczące aktualnej sytuacji w krajowym przemyśle chemicznym. Niniejsza informacja obejmuje przedsiębiorstwa sektora publicznego i prywatnego o zatrudnieniu przekraczającym 50 osób.Tabela 1. Produkcja ważniejszych surowców, chemikaliów i wyrobów chemicznych w I kwartale 1995 r.Tabela 2. Podstawowe dane dotyczące produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych w I kwartal[...]

Polski przemysł chemiczny w 1992 r. (w ujęciu statystycznym)

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono ekonomiczne wyniki polskiego przemysłu chemicznego w zakresie produkcji ważniejszych wyrobów uzyskane w latach 1991 ÷1992. Podano wskaźniki finansowe przedsiębiorstw chemicznych, porównując je ze wskaźnikami osiągniętymi w innych gałęziach przemysłu. Przedstawiono wstępną ocenę Centralnego Urzędu Planowania dotyczącą całej gospodarki w 1992 r. niniejszej pracy zaprezentowano g[...]

 Strona 1