Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ PFEIFER"

Alternative methods of productivity increasing at MAG welding process of unalloyed steels

Czytaj za darmo! »

Selected issues related to the realization of European project "Economically welding in a healthy way" has been presented. Attention was paid to the fact, that increasing competitiveness in welding industry and threads of shifting welded construction production to the East forces the necessity of welding cost decreasing and searching for alternative to traditional MAG new welding methods. Th[...]

MAG welding of unalloyed steels - technological possibilities of productivity increasing

Czytaj za darmo! »

Selected issues related to the realization of European project "Economically welding in a healthy way" has been presented. This is a successive article, in which test results obtained during realization of this project have been presented. Previously the application of alternative variations of gas metal arc welding process, such as: TANDEM, TIME, Rapid Arc, Rapid Melt and hybrid welding have b[...]

Research of steel sheets low energy arc welding conditions and their impact on the emission of pollutants to the working environment DOI:

Czytaj za darmo! »

Badanie warunków spawania blach stalowych metodami niskoenergetycznymi oraz ich wpływu na emisję zanieczyszczeń do środowiska pracy The article presents research into the technology and environmental engineering conducted in the field of the CMT/ColdArc/STT low energy shielded arc welding processes. The range of research, which comprises mechanised welding and braze welding of S235J2 unalloyed steel as well as electrolytic zinc coated and hot galvanised sheets, 1.5 mm thick, described given. The results of visual inspection of the acquired joints, tensile strength tests of butt welds, metallographic examination of the macrostructure of the selected joints as well as measurements of the fume and gases emission rates are discussed. W artykule przedstawiono badania technologiczne i badania w obszarze inżynierii środowiska prowadzone dla niskoenergetycznych metod spawania łukowego w osłonie gazów - metody CMT/ColdArc/STT. Opisano zakres prowadzonych badań, który obejmował zmechanizowane spawanie i lutospawanie blach ze stali niestopowej S235J2 oraz blach stalowych ocynkowanych galwanicznie i ogniowo o grubości 1,5 mm. Omówiono wyniki badań wizualnych uzyskanych połączeń, badania wytrzymałości na rozciąganie spawanych złączy doczołowych, badania metalograficzne makrostruktury wybranych połączeń oraz badania wielkości emisji pyłu spawalniczego i gazów. Key words: low energy arc welding, welding conditions, steel sheets, welding fume Słowa kluczowe: niskoenergetyczne metody spawania łukowego, warunki spawania, blachy stalowe, pył spawalniczy 1. I ntroduction. Growing demand for high quality joining of metals and components which are sensible to the heat influence in numerous sectors of advanced manufacturing industry is the base for the development works conducted by manufacturers of welding equipment. As a result of research low energy welding processes of shielded arc welding, namely CMT (Cold Metal Transfer), ColdArc, STT (Surface Tensi[...]

Struktura i właściwości połączeń spawanych z wysokowytrzymałych stopów aluminium

Czytaj za darmo! »

Stopy aluminium obejmują liczną grupę materiałów konstrukcyjnych, które dzieli się na stopy do przeróbki plastycznej i stopy odlewnicze. Stopy do przeróbki plastycznej zawierają zwykle do 5% pierwiastków stopowych, najczęściej Cu, Mg, Mn oraz Si, Zn, Ni, Cr Ti lub Li. Charakteryzują się one przede wszystkim dobrą odpornością na korozję, wysoką przewodnością cieplną i elektryczną oraz dobrymi wł[...]

 Strona 1