Wyniki 1-10 spośród 23 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Krygier"

Problemy bezpieczeństwa tłuszczów w Polsce

Czytaj za darmo! »

Tłuszcze i substancje im towarzyszące to produkty mające istotne znaczenie dla zdrowia człowieka. Mogą one oddziaływać zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Decydują o tym głównie kwasy tłuszczowe zawarte w tłuszczu, różniące się w zależności od jego pochodzenia. Ważne przemiany, zwykle negatywne, zachodzą podczas przechowywania i stosowania tłuszczów w różnych procesach przemysłowych i kul[...]

Olej rzepakowy - jego wartość żywieniowa i użytkowa

Czytaj za darmo! »

W Polsce rzepak jest często traktowany jako surowiec olejarski drugiego gatunku z powodu nie najlepszej jakości oleju. Uważa się, że olej rzepakowy jest mniej "zdrowy" od innych. To pierwsza fikcja. Bywa również uważany za gorszy jakościowo, szczególnie z powodu ciemnej barwy i brzydkiego zapachu, zwłaszcza podczas smażenia. To kolejne fikcje, albowiem obecnie olej rzepakowy to zupełnie inny olej niż ten sprzed lat, gdyż został pozbawiony dwóch niekorzystnych składników: kwasu erukowego i związków siarkowych. Kwas erukowy był uważany za niekorzystny pod względem zdrowotnym, związki siarkowe zaś za przyczynę nieprzyjemnego smaku i zapachu oleju. Obecnie odmiany rzepaku są na tyle różne od dawnych, że zmieniono jego nazwę angielską z rapeseed na canola uznając, że nowy rzepak t[...]

Żywność funkcjonalna - co to dziś oznacza?


  Określenie żywność funkcjonalna jest obecnie w Polsce w powszechnym użyciu. Pojęcie to jest różnie rozumiane przez poszczególnych autorów i coraz mniej rozumiane już nie tylko przez zwykłych konsumentów, ale nawet przez osoby blisko związane z produkcją żywności lub oceną jej wartości żywieniowych czy zdrowotnych. Sytuację komplikuje fakt, że nie ma żadnej ustawowej definicji żywności funkcjonalnej ani w Unii Europejskiej, ani w Polsce. I co więcej - takiej definicji nie będzie, przynajmniej w Unii Europejskiej, co zostało ogłoszone przez przedstawiciela KE na konferencji organizowanej przez European Functional Food Network w Naantali w Finlandii w 2006 r. Zacznijmy od historii. Fakt, że niektóre produkty spożywcze pomagają w łagodzeniu bardzo wielu dolegliwości jest zapewne znany od początku istnienia homo sapiens. Ponieważ świat przyrody jest niemalże nieograniczenie bogaty, to obecnie mamy tysiące produktów i ich składników pozytywnie oddziałujących na organizm. Problem w tym, że to oddziaływanie jest niekiedy - mówiąc dzisiejszym językiem - marketingowe. Klasycznym, pięknym i wręcz dydaktycznym przykładem jest polska tzw. zdrowa żywność. Nazwa dwuznaczna, albowiem oznacza, że po pierwsze tylko taka żywność jest zdrowa, czyli produkty bez tego określenia nie są zdrowe, czyli - logicznie rozumując - są niezdrowe, i po drugie, że taka żywność ma zdrowotne oddziaływanie, co najczęściej jest iluzoryczne. I właśnie z powodu tych wątpliwości zaistniała konieczność weryfikacji informacji zdrowotnych. Taka była idea wykreowania nowej kategorii żywności o potwierdzonych funkcjach prozdrowotnych i od tej "funkcji" powstało pojęcie tzw. żywności funkcjonalnej. Za pierwowzór tzw. żywności funkcjonalnej uznaje się powszechnie japońską żywność o specjalnym zastosowaniu zdrowotnym FOSHU - Food of Special Health Use (1984 r.). Istniały też inne opisy takiej żywności, np. żywność o specyficznym oddziaływaniu zdrowotnym, zapobiegająca [...]

Żywność a zdrowie


  Zdrowie człowieka w bardzo dużym stopniu zależy wyłącznie od niego samego. Jak ofi - cjalnie podaje Narodowy Program Zdrowia: odpowiednia dieta i odpowiedni styl życia mają aż 50% wpływ na zdrowie człowieka, znacznie więcej niż obciążenia genetyczne (20%), zanieczyszczenia środowiskowe (20%) a szczególnie wpływ służby zdrowia, szacowany jedynie na 10%. Niestety Polacy odżywiają się nieodpowiednio i ruszają się coraz mniej. Powstaje pytanie: dlaczego tak jest? Otóż wydaje się, że główna przyczyna to brak wiedzy na ten temat. Głęboka wiara, że tylko lekarz i lekarstwa odpowiadają za nasze zdrowie jest - niestety - wyjątkowo błędna. Kontakt ze służbą zdrowia mamy zwykle za późno: gdy już choroba się rozwinęła. A my musimy mieć świadomość, że wyłącznie w naszych rękach jest niedopuszczenie bądź ograniczenie tych zmian chorobowych. To właśnie te [...]

Żywność, zdrowie i pieniądze

Czytaj za darmo! »

Współczesny przemysł spożywczy oferuje niezwykle szeroki asortyment produktów o bardzo zróżnicowanym składzie, coraz częściej ukierunkowany na zaspokojenie określonych potrzeb zdrowotnych. Najbardziej są znane produkty light (lekkie), czyli o wartości energetycznej obniżonej o co najmniej 30%. Szacunkowo ocenia się, że odpowiednia dieta aż w 30-50% ma wpływ na stan zdrowia człowieka. Wskazują na to dane przedstawione w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2007-2015: Zdrowie człowieka zależy od wielu wzajemnie powiązanych czynników, wśród których wyróżnia się cztery główne grupy: styl życia (ok. 50% "udziału"); środowisko fizyczne (naturalne oraz stworzone przez człowieka) i społeczne życia, pracy, nauki (ok. 20%); czynniki genetyczne (ok. 20%); działania służby zdrowia (ok. 10%). Styl życia aż w 50% decyduje o zachowaniu zdrowia człowieka. Co się na to składa? Szacuje się, że w ok. 30% - odpowiednia dieta, a w pozostałych 20% - przede wszystkim aktywność fizyczna i niepalenie papierosów. Dieta ma taki sam wpływ na zdrowie człowieka jak czynniki genetyczne i działania służby zdrowia razem wzięte. To powoduje, że coraz większe znaczenie ma żywność określana jako funkcjonalna lub ogólnie - prozdrowotna. Tendencja ta występuje zarówno w skali globalnej, europejskiej, jak i w Polsce (choć w naszym kraju jest ona nieporównywalnie mniejsza). Niestety, w Polsce wiedza o prawidłowym odżywianiu jest niewielka, a świadomość pozytywnych skutków takiego odżywiania - niedostateczna. Nawet na Światowym Kongresie Żywieniowym w Bangkoku w 2009 r. podano, że spośród państw Unii Europejskiej wiedza Polaków z tej dziedziny jest jedną z najniższych. Niezbędna jest zatem powszechna edukacja z tego zakresu społeczeństwa polskiego. ŻYWNOŚĆ A ZDROWIE Wiedza o relacjach między żywnością a zdrowiem jest dziś ogromna, choć wciąż bardzo wiele informacji o właściwościach prozdrowotnych danej żywności czy jej składnikach nie zostało oficjalnie potwierdz[...]

Wspomnienie Prof. dr hab. Mieczysław Dłużewski (1922-2012)

Czytaj za darmo! »

Prof. zw. dr hab. Mieczysław Dłużewski urodził się 19 listopada 1922 r. w Jelance, gm. Rzecznów, pow. Iłża. W 1944 r. ukończył legendarną, najstarszą w Polsce szkołę rolniczą w Czernichowie k. Krakowa. Szkołę, w której wykładali m.in. profesorowie z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyło wielu wybitnych profesorów, w tym prof. Stanisław Berger i prof. Antoni Rutkowski. Studia wyższe Profesor odbył w latach 1945-1949 na Wydziale Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie uzyskał stopień inżyniera rolnika i magistra nauk agrotechnicznych ze specjalnością te[...]

Inulina jako zamiennik tłuszczu w produktach spożywczych

Czytaj za darmo! »

Wostatnich latach w Polsce i na świecie obserwuje się wzrost zainteresowania żywnością funkcjonalną (prozdrowotną). Szczególnie popularne są produkty, z których usunięto składnik mający niekorzystny wpływ na organizm człowieka lub obniżono jego zawartość. Od wielu lat jednym z głównych (oprócz soli kuchennej i cholesterolu) składników, którego ilość ogranicza się w żywności, jest tłuszcz [1[...]

Hydrokoloidy we współczesnej produkcji żywności

Czytaj za darmo! »

Hydrokoloidy są wysokocząsteczkowymi hydrofilowymi biopolimerami, powszechnie stosowanymi m.in. w przemyśle spożywczym jako funkcjonalne dodatki kształtujące strukturę oraz zapewniające stabilność produktów żywnościowych. Są to substancje o charakterze polisacharydowym (gumy) lub białkowym, które rozpuszczają się lub pęcznieją w zimnej lub gorącej wodzie, dając roztwory lepkie lub układy dy[...]

Zapobieganie autooksydacji olejów przy użyciu gazów

Czytaj za darmo! »

Autooksydacja jest główną przyczyną pogarszania się jakości tłuszczu. Reakcja ta powoduje obniżenie wartości odżywczej i organoleptycznej tłuszczu i prowadzi do powstania produktów szkodliwych dla zdrowia człowieka. Jednym ze sposobów zapobiegania autooksydacji jest ograniczenie kontaktu tlenu z tłuszczem przez zastąpienie go gazem inertnym. Dzięki stosowaniu gazów w ochronie przeciwutlenia[...]

 Strona 1  Następna strona »