Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MAGDALENA NOWOSIELSKA"

Bimetaliczne katalizatory Ni-Rh naniesione na Al2O3 w reakcji reformingu metanu ditlenkiem węgla

Czytaj za darmo! »

Celem badań było porównanie aktywności katalizatorów Ni-Rh naniesionych na Al2O3 oraz określenie korelacji między właściwościami fizykochemicznymi tych katalizatorów a ich właściwościami katalitycznymi. Właściwości fizykochemiczne katalizatorów Ni-Rh/Al2O3 zbadano w oparciu o następujące techniki eksperymentalne: temperaturowo programowaną redukcję (TPR), dyfrakcję promieni rentgenowskich [...]

 Strona 1