Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Armand Budzianowski"

Oligomeryzacja glicerolu na hydrotalcytach Mg-Al modyfikowanych Zr


  Przedstawiono wyniki badań nad oligomeryzacją glicerolu na hydrotalcytach Mg-Al modyfikowanych Zr. Dokonano oceny wpływu dodatku Zr na przebieg procesu oligomeryzacji, konwersję glicerolu i selektywność do poszczególnych oligomerów. Glycerol was oligomerized at 260°C for 5 h over Zr-modified Mg-Al hydrotalcites synthesized by pptn. from aq. alkaline Al(NO3)3 and Mg(NO3)2 solns., modified by addn. ZrO(NO3)2, calcined at 500°C for 4 h and analyzed for chem. structure. The addn. of Zr to the catalyst resulted in an increase in oligomerization degree, esp. in the triglycerol yield. Poliglicerol i jego estry są ważnymi pochodnymi glicerolu szeroko stosowanymi jako surfaktanty, emoilenty i składniki kompozycji smarnych1, 2). Podstawową metodą otrzymywania poliglicerolu jest kondensacja glicerolu w temp. 260-280°C z wydzieleniem wody. Najczęściej jako katalizatory są używane KOH i NaOH, przy czym, ze względu na barwę końcowego produktu, użycie KOH jest korzystniejsze niż NaOH (NaOH powoduje tworzenie się poliglicerolu o ciemniejszej barwie3, 4)). Produktem kondensacji jest mieszanina oligomerów. W zależności od ilości dodanego katalizatora, temperatury oraz czasu reakcji otrzymuje się produkty o różnym stopniu oligomeryzacji. Oligomeryzacja glicerolu nie jest reakcją selektywną. Oprócz oligomerów o budowie liniowej (α,α i α,β-diglicerol) powstają również izomery cykliczne O O O O O O OH OH OH OH OH HO Oligomeryzacja glicerolu na hydrotalcytach Mg-Al modyfikowanych Zr Oligomerization of glycerol over Zr modified Mg-Al hydrotalcites Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, tel.: (77) 487-34-70, fax: (77) 487-30-60, e-mail: nowicki.j@icso.com.pl. Dr inż. Janusz NOWICKI w roku 1978 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Jest adiunktem w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie- Koźlu. Specjalność[...]

 Strona 1