Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Eugeniusz KOŚMICKI"

Unia Europejska - wspólne tworzenie prawa


  W przyjętym w 1957 roku traktacie założycielskim Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (Traktaty rzymskie) nie można znaleźć żadnego bezpośredniego odniesienia dla ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Temat ten nie odgrywał wtedy jeszcze większej roli w problematyce międzynarodowej. Europejska polityka ekologiczna rozpoczęła się - jak w większości państw narodowych - dopiero po pierwszej konferencji o środowisku ONZ w Sztokholmie w 1972 roku. Na szczycie Wspólnoty Europejskiej w 1972 roku w Paryżu po raz pierwszy przyjęto postanowienia, że ochrona środowiska należy do celów Wspólnoty. Od tego czasu przyjęto sześć programów działania, na podstawie których wprowadzono dużą ilość dyrektyw, a także wprowadzono je do narodowego ustawodawstwa środowiskowego. Programy działania na lata 1972-1976, 1977-1981 i 1982-1986 wiązały się ściśle ze stworzeniem wspólnego rynku wewnętrznego. Dopiero od 1987 roku polityka ekologiczna uzyskała status niezależny od wspólnego rynku. Natomiast czwarty (1987-1991), a przede wszystkim piąty program działania wiązał się już ściślej z wymogami trwałego i zrówno ważonego rozwoju (sustainable development) w Europie. Współcześnie wdrażany jest już szósty program działań pod nazwą Nasza przyszłość, nasz wybór (2002-2012). Państwa Unii Europejskiej należą - według organizacji ekologicznych - do największych niszczycieli środowiska [3, 4]. Mimo wielu działań w ostatnich latach dochodzi do powolnego, ale widocznego pogorszenia ogólnego stanu środowiska Wspólnoty. Najwięcej zaniedbań występuje w polityce energetycznej, transportowej, budowlanej, unikania i ograniczania odpadów, Im Vertrag von Rom (1957), dem Gründungsakt der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, fi ndet man keinen direkten Bezug auf den Umweltschutz oder die nachhaltige Entwicklung. Diese Themenbereiche spielten damals noch keine größere Rolle bei internationalen Problemstellungen. Die europäische Umweltpolitik begann - ähnlich wie in [...]

 Strona 1