Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław MARCISZ"

Przyczyny powstawania pasmowości mikrostruktury w wyrobach walcowanych na gorąco ze stali ferrytyczno-perlitycznych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki prób laboratoryjnych odkształcania na gorąco oraz przemysłowych prób walcowania wyrobów ze stali ferrytyczno-perlitycznych. Określono przyczyny powstawania pasmowości mikrostruktury oraz metody jej ograniczania. Analizie poddano stan strukturalny materiału po odlaniu we wlewki ciągłe oraz jego korelację z makrostrukturą na pośrednich etapach walcowania i z mikrostrukturą wyro[...]

Charakterystyka technologii eksperymentalnego wytapiania stali w próżniowym piecu indukcyjnym typu VSG 100S i jej odlewania we wlewki do półprzemysłowej symulacji procesów przeróbki plastycznej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono opisy eksperymentalnych technologii wytapiania i odlewania wybranych gatunków stali w indukcyjnym piecu próżniowym VSg 100S o pojemności tygla do 100 kg, będącym pierwszym modułem budowanej w Instytucie metalurgii żelaza w gliwicach linii do półprzemysłowej symulacji wytwarzania półwyrobów i wyrobów ze stali i stopów metali (LpS). podano charakterystyki techniczne i tec[...]

 Strona 1