Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Mirosław Szala"

Analiza procesu przepychania bez trzpienia półfabrykatów rurowych DOI:10.15199/24.2019.7.1


  Wstęp. Kształtowanie wyrobów drążonych z wsadów rurowych wymaga specjalnego podejścia, ze względu na możliwość niekontrolowanego płynięcia materiału wewnątrz półfabrykatu rury. W niektórych przypadkach część wewnętrzna rury kontrolowana jest przez specjalny rdzeń nazywany trzpieniem [1]. W innych przypadkach część wewnętrzna odkuwki drążonej kształtowana jest swobodnie [2]. Kształtowanie osiowosymetrycznych wyrobów drążonych może być realizowane typowymi technologiami, które są stosowane również w przypadku produkcji wyrobów pełnych [3, 4]. W innych przypadkach podejście do kształtowania wyrobów drążonych jest niekonwencjonalne i stosowane są technologie dedykowane tylko wyrobom drążonym [5]. Do kształtowania wyrobów drążonych można zastosować również technologię przepychania, która często nazywana jest wyciskaniem w matrycach otwartych z ang. open-die extrusion [6]. Przepychanie wyrobu drążonego, bez trzpienia dopasowanego do otworu wewnętrznego rury może powodować wzrost grubości ścianki. Takie przepychanie rury przez stożkową matrycę można nazwać obciskaniem. W pracy [7] można znaleźć informację, że przepychanie rury przy stosunku g/d < 0,025 grozi utartą stateczności kształtu rury (wyboczenie). Według tego samego źródła, procesów obciskania nie prowadzi się przy stosunkach g/d większych od 0,16. W niniejszej pracy postanowiono zatem przeanalizować przypadek przepychania rur grubościennych. Założenia i metodyka. Schemat analizowanego procesu został zobrazowany na rys. 1. Proces został przeanalizowany numerycznie przy użyciu oprogramowania Deform 2D. Model materiałowy rury został zaczerpnięty z biblioteki użytego oprogramowania i była to stal 42CrMo4. Proces realizowany był w wa[...]

Analiza procesu przepychania bez trzpienia półfabrykatów rurowych DOI:10.15199/24.2019.9.2


  Wstęp. Kształtowanie wyrobów drążonych z wsadów rurowych wymaga specjalnego podejścia, ze względu na możliwość niekontrolowanego płynięcia materiału wewnątrz półfabrykatu rury. W niektórych przypadkach część wewnętrzna rury kontrolowana jest przez specjalny rdzeń nazywany trzpieniem [1]. W innych przypadkach część wewnętrzna odkuwki drążonej kształtowana jest swobodnie [2]. Kształtowanie osiowosymetrycznych wyrobów drążonych może być realizowane typowymi technologiami, które są stosowane również w przypadku produkcji wyrobów pełnych [3, 4]. W innych przypadkach podejście do kształtowania wyrobów drążonych jest niekonwencjonalne i stosowane są technologie dedykowane tylko wyrobom drążonym [5]. Do kształtowania wyrobów drążonych można zastosować również technologię przepychania, która często nazywana jest wyciskaniem w matrycach otwartych z ang. open-die extrusion [6]. Przepychanie wyrobu drążonego, bez trzpienia dopasowanego do otworu wewnętrznego rury może powodować wzrost grubości ścianki. Takie przepychanie rury przez stożkową matrycę można nazwać obciskaniem. W pracy [7] można znaleźć informację, że przepychanie rury przy stosunku g/d < 0,025 grozi utartą stateczności kształtu rury (wyboczenie). Według tego samego źródła, procesów obciskania nie prowadzi się przy stosunkach g/d większych od 0,16. W niniejszej pracy postanowiono zatem przeanalizować przypadek przepychania rur grubościennych. Założenia i metodyka. Schemat analizowanego procesu został zobrazowany na rys. 1. Proces został przeanalizowany numerycznie przy użyciu oprogramowania Deform 2D. Model materiałowy rury został zaczerpnięty z biblioteki użytego oprogramowania i była to stal 42CrMo4. Proc[...]

Analiza numeryczna procesu przepychania rury na zimno z zastosowaniem trzpienia DOI:10.15199/24.2019.11.1


  Wprowadzenie. W ostatnich latach przemysł motoryzacyjny, lotniczy i maszynowy dążą do ograniczenia kosztów produkcji jednocześnie mając na celu aspekty ekologiczne, które wymuszają na producentach zmniejszenie zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla. Dlatego też producenci pojazdów zmniejszają ich masę stosując elementy drążone. Elementy te mają porównywalne własności wytrzymałościowe na skręcanie oraz zginanie w porównaniu do wyrobów pełnych. Elementy drążone można wykonywać m.in. metodami: walcowania poprzeczno-klinowego, kucia tradycyjnego, kucia na kowarkach i kuźniarkach, hydroformingu, wyciskania oraz przepychania. W procesie przepychania kształtowanie wsadu może odbywać się bez lub z zastosowaniem pojemnika na wsad [3]. Poza tym proces przepychania posiada wiele odmian, które różnią się kinematyką W procesie przepychania tradycyjnego ruch może wykonywać wsad ze stemplem, jak i narzędzie kształtujące. Przepychanie może być procesem wykonywanym na gorąco, jak i na zimno. Metoda przepychania na gorąco stosowana jest w przypadku kształtowania elementów o dużych wymiarach gabarytowych, dzięki czemu do przeprowadzenia tego procesu można zastosować maszyny generujące mniejsze naciski. Natomiast proces przepychania na zimno stosowany jest m.in. do kształtowania elementów[...]

Fizyczne właściwości elementów z polilaktydu wykonanych techniką przyrostową DOI:10.15199/62.2019.10.21

Czytaj za darmo! »

Rozwój technologiczny i rosnące zapotrzebowanie na różnorodne produkty skłania do poszukiwania nowych technologii i technik wytwórczych. Uzupełnieniem tych działań jest stały rozwój materiałów produkcyjnych, szczególnie szybki w zakresie materiałów polimerowych. Polimery pozwalają na uzyskanie bardzo dobrych właściwości mechanicznych, tarciowych oraz charakteryzuje je prosty i szybki proces wytwórczy. Dzięki tym cechom materiały polimerowe są szeroko wykorzystywane w budowie maszyn i pojazdów. Gardyński i Lonkwic1) badali właściwości fizyczne i chemiczne materiałów polimerowych stosowanych w dźwigach osobowych. Materiały polimerowe pozwalają na obniżenie masy pojazdów, co daje korzyści w postaci mniejszego zużycia paliwa i emisji gazów do atmosfery2). Ograniczenie negatywnego oddziaływania pojazdów na środowisko przyrodnicze na etapie eksploatacji w znacznej mierze zależy od przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych (wykorzystywanie nowoczesnych jednostek napędowych, systemów spalania i neutralizacji szkodliwych emisji chemicznych i energetycznych)3). Spośród materiałów inżynierskich tworzywa sztuczne należą do najmłodszych materiałów konstrukcyjnych4, 5). Obecnie w powszechnym zastosowaniu, w różnych dziedzinach życia i gospodarki, znajduje się ponad 100 różnych (pod względem chemicznym) polimerów6). Wytwarzanie nowych polimerów jest coraz trudniejsze i droższe7). Zjawiska związane ze starzeniem się materiałów polimerowych prowadzą do nieodwracalnych zmian ich struktury i pogorszenia właściwości8). Podstawowym surowcem do produkcji tworzyw sztucznych jest ropa naftowa. Cechą szczególną polimerów otrzymywanych z ropy naftowej, takich jak polietylen, polistyren, poliakrylany, poli(chlorek winylu) i poliamidy lub poli(estry alifatyczno-aromatyczne) jest ich wieloletnia trwałość, powodująca gromadzenie się odpadów9). Dlatego też poszukuje się materiałów o cechach biodegradowalności. Jednym z takich materiałów jest bez wątpienia polilakt[...]

 Strona 1