Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JOLANTA ŻURAWSKA"

Rola związków amonu w procesie kształtowania nanometrycznych cząstek krzemionek

Czytaj za darmo! »

Otrzymano wysoko zdyspergowane krzemionki w procesie strącania z wodnych roztworów metakrzemianu sodu za pomocą soli amonu ((NH4)2CO3 i NH4HCO3). Badano wpływ 3-merkaptopropylotrimetoksysilanu oraz 3-metakryloksypropylotrimetoksysilanu na właściwości fizykochemiczne i strukturę formowanych krzemionek. Aq. Na2SiO3dosedintoaq. 5% (A) NH4HCO3or(B) (NH4)2CO3 1:2 v/v, in the presence of 1 wt. p[...]

 Strona 1