Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard RUT"

Bezpośredni rozruch zagrożeniem dla silników klatkowych dużej mocy

Czytaj za darmo! »

Rozruch silników klatkowych wysokonapięciowych o napięciach 6000 i 10000 V odbywa się zwykle drogą bezpośredniego załączenia na pełne napięcie sieci. Wiele uszkodzeń silników jest rezultatem termicznych i mechanicznych naprężeń spowodowanych prądem rozruchowym w uzwojeniach stojana i wirnika klatkowego, a także elektrodynamicznych drgań występujących w okresie rozruchu. W artykule analizowano termiczne i dynamiczne efekty działania prądu rozruchowego silnika, podano przykłady uszkodzeń klatek i zalecenia eksploatacyjne Abstract. Industrial AC cage rotor motors of nominal voltage 6000 and 10 000V are usually started by switching direct on line (d.o.l.). Many failures of the motors is often the result of the thermal and mechanical stresses caused by initial starting current surges in stator and rotor (squirrel cage) windings, as well as electro-dynamic vibrations occurred at starting period. In the paper thermal and dynamic effects of starting current of d.o.l. started motors are evaluated, same examples of typical disintegrated squirrel cages showed and recommendations for motor’s exploitation given. (Direct on line starting big capacity squirrel cage induction motors can be hazardous). Słowa kluczowe: silniki z wirnikiem klatkowym, rozruch bezpośredni, prąd rozruchowy, naprężenia termiczne Keywords: cage rotor motors, direct on line starting, starting current, thermal stresses Wstęp Rozruch silników klatkowych średniej i dużej mocy wysokiego napięcia (6000 oraz 10000V), które nie pracują w układach regulacji obrotów, odbywa się obecnie najczęściej drogą bezpośredniego załączenia na pełne napięcie sieci. Rozruch bezpośredni jest regułą we wszystkich napędach urządzeń krajowych elektrowni i elektrociepłowni, a także w większości napędów górnictwa i hutnictwa (miedzy innymi taki rozruch odbywają silniki 3150 kW w napędzie pompy wody zasilającej kotłów bloków 200 MW). Przepływ prądu rozruchowego niesie ze sobą efekty termiczne i ele[...]

 Strona 1