Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Niziurska1"

Ciepłochronne zaprawy gipsowe DOI:10.15199/33.2018.12.03

Czytaj za darmo! »

Współczesne budownictwo kładzie coraz większy nacisk na właściwości termoizolacyjne materiałów. Istnieje kilka sposobów poprawy właściwości cieplnych budynków.Wprzypadku tynków, klejów i zapraw poprawę termoizolacyjności uzyskuje się najczęściej przez zastosowanie odpowiednich domieszek napowietrzających. Nie jest to jednak jedyna i uniwersalna metoda. Należy podkreślić, że domieszki napowietrzające często powodują pogorszenie lub utratę innych równie istotnych parametrów tego typu materiałów. Wystarczy wspomnieć, że zmniejszają wytrzymałość mechaniczną zapraw i tynków, pogarszają właściwości hydrofobowe oraz przyczepność klejów. Dobrym sposobem poprawy właściwości ciepłochronnych zapraw gipsowych jest wprowadzen[...]

 Strona 1