Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata FILIPEK"

Wpływ sterylizacji i odkształcenia w procesie ciągnienia na właściwości korozyjne drutów stosowanych w kardiologii


  Celem pracy była ocena odporności korozyjnej drutów wykonanych ze stali nierdzewnej X2CrNiMo17-12-2 stosowanych w zabiegach kardiologicznych. Analizowano wpływ umocnienia w procesie ciągnienia oraz modyfikacji powierzchni drutów z uwzględnieniem procesu sterylizacji parą wodną pod ciśnieniem na ich właściwości korozyjne. Badania realizowano w sztucznym osoczu symulującym środowisko krwi. Odporność na korozję wżerową oceniano na podstawie rejestracji krzywych polaryzacji anodowej metodą potencjodynamiczną. This study is aimed at evaluation of corrosion resistance of wires made of stainless steel X2CrNiMo17-12-2 used in cardiology treatment. Analyzed factors included impact of hardening in drawing process and modification of wire surface, involving sterilization process with pressurized water steam, on their corrosion properties. The tests were performed in artificial blood plasma simulating human blood environment. Resistance to pitting corrosion was evaluated on the ground of anodic polarization curves registered with application of potentiodynamic method. Słowa kluczowe: druty ze stali X2CrNiMo17-12-2, umocnienie w procesie ciągnienia, korozja wżerowa, modyfikacja powierzchni, sterylizacja parą wodną pod ciśnieniem Key words: wires made of X2CrNiMo17-12-2 steel, hardening in drawing process, pitting corrosion, surface modification, sterilization with pressurized water steam.Wprowadzenie. W zabiegach kardiologii inwazyjnej powszechnie stosowane są druty i wyroby z drutu wykonane ze stali nierdzewnych, stosowane m.in. na prowadniki i implanty kardiologiczne. Powinny one charakteryzować się odpowiednią biotolerancją, a w związku z tym wysoką odpornością na korozję elektrochemiczną w kontakcie z krwią. Właściwości korozyjne materiałów zależą w dużym stopniu od technologii wytwarzania (m.in. odkształcenia w procesie ciągnienia, sposobu przygotowania powier[...]

 Strona 1