Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Aleksandra Fijałkowska"

Inteligentne opakowania - przykłady i zastosowanie


  Podstawowym zadaniem stawianym opakowaniom przeznaczonym do kontaktu z żywnością jest ochrona produktów żywnościowych przed działaniem czynników niekorzystnie wpływającym na produkt, tj. zanieczyszczeń chemicznych, mikrobiologicznych, tlenu czy światła. Wraz ze wzrostem gospodarczym, rozwojem produkcji i zaostrzającą się na rynku konkurencją wzrasta znaczenie nowych technologii w opakowalnictwie. W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie opakowaniami inteligentnymi. Według rozporządzenia 450/2009, inteligentne materiały i wyroby to "materiały i wyroby, które monitorują stan opakowanej żywności lub jej otoczenia". Inteligentne systemy opakowaniowe, poprzez umieszczenie różnego rodzaju wskaźników na etykiecie bądź bezpośrednio na opakowaniu pozwalają monitorować jakość produktu w całym łańcuchu dostaw. Wskaźniki za pomocą określonych zmian, głównie zmian koloru wskazują na zmianę składu atmosfery panującej wewnątrz przestrzeni opakowania lub na zmiany zachodzące na powierzchni samego produktu [7]. Obecnie projektuje się wskaźniki, które w sposób bezpośredni podają informacje o produkcie, a jednocześnie są łatwe do interpretacji przez konsumenta [3]. Możemy wyróżnić następujące wskaźniki [10]:  wskaźniki czasu i temperatury, tlenu, dwutlenku węgla, nieszczelności, wzrostu mikroorganizmów, uszkodzenia opakowania;  znaczniki radiowe RFID;  biosensory i czujniki gazu. Przykłady różnych rodzajów opakowań inteligentnych i ich zastosowania przedstawione zostały w tabeli obok. Najpopularniejszymi wskaźnikami stosowanymi w opakowaniach inteligentnych są wskaźniki czasu i temperatury. Można wyróżnić dwa rodzaje tego typu wskaźników, tj. wskaźniki temperatury oraz integratory czasu i temperatury. Wskaźniki temperatury są stosowane w celu nieustannego monitorowania aktualnej temperatury produktu. Są one szczególnie ważne w przypadku produktów mrożonych i żywności chłodzonej. Pozwalają na zarejestrowanie przejściowego rozmrożenia[...]

Aktywne materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością


  W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania badaczy stosowaniem zamierzonych interakcji opakowania z przechowywanym w nim produktem celem wydłużenia okresu przydatności i utrzymania lub nawet poprawy jakości żywności [22]. Aktywne materiały opakowaniowe oprócz zapewniania ochronnej bariery przed wpływem czynników zewnętrznych pełnią dodatkowe funkcje, takie jak kontrola i reagowanie na przebieg zjawisk zachodzących wewnątrz opakowania [9]. Opakowania aktywne w odróżnieniu od tradycyjnych wchodzą w reakcje z wewnętrzną atmosferą i produktem, w wyniku czego następuje hamowanie przemian żywności podczas przechowywania i przedłużenie jej trwałości. Oddziaływania te jednak nie mogą być przypadkowe, lecz dokładnie zaplanowane [12]. Na rynku rozpowszechnione są dwa typy opakowań aktywnych. Należą do nich absorbery i emitery [23]. Opakowania aktywne pełniące funkcję absorberów zawierają składniki, których zadaniemjest pochłanianie, a tymsamymeliminowanie różnych substancji ze środowiska wewnątrz opakowania. Aktywne oddziaływanie, w zależności od rodzaju produktu, może dotyczyć absorpcji tlenu, etylenu, dwutlenku węgla, wilgoci lub niekorzystnych zapachów. Absorbowane czynniki oddziałując na żywność wpływają na cechy sensoryczne i trwałość żywności [7]. Natomiast zasada działania emiterów polega na wydzielaniu substancji korzystnych dla jakości produktu spożywczego, które mogą migrować nad powierzchnię produktu w opakowaniu lub bezpośrednio do żywności. Celem ich działania jest ochrona produktu przed rozwojem mikroorganizmów. Emiterami mogą być substancje zapachowe, dodatki do żywności, składniki żywności, regulatory wilgotności i substancje aktywne biologicznie, które przeciwdziałają rozwojowi drobnoustrojów. Najczęściej stosowane są emitery dwutlenku węgla, dwutlenku siarki oraz alkoholu [7, 9, 23]. Pochłaniacze tlenu Tlen zawarty w opakowaniu może być substratem w wielu reakcjach chemicznych, które powodują nie[...]

Możliwości wykorzystania aktywnych materiałów i wyrobów w przemyśle fermentacyjnym i owocowo-warzywnym


  Opakowania i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością pełnią wiele istotnych funkcji niezbędnych w codziennym życiu. Podstawowym zadaniem opakowań jest utrzymanie jakości i zapewnienie bezpieczeństwa produktu. Jednak coraz częściej opakowanie ma za zadanie także oddziaływać na produkt w celu wydłużenia jego okresu przydatności lub nawet poprawy jakości żywności. Opakowania aktywne są coraz częściej stosowane w sektorze spożywczym, szczególnie w przemyśle owocowo-warzywnym i mięsnym. Możemy wyróżnić szereg rodzajów opakowań tego typu, tj. pochłaniacze i emitery gazów, regulatory wilgotności, opakowania antymikrobiologiczne. Wprowadzenie Podstawowym celem opakowań do żywności jest ochrona jej przed zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi i chemicznymi, tlenem, wilgocią i światłem. Rodzaj zastosowanego opakowania odgrywa istotną rolę podczas przechowywania żywności. Opakowania aktywne stanowią barierę opóźniającą niekorzystny wpływ otoczenia na jakość opakowanego produktu oraz pozytywnie oddziałują na produkt i jego otoczenie poprzez stopniowe uwalnianie się do żywności lub jej otoczenia "aktywnych" składników opakowania lub absorbowanie substancji z otoczenia opakowania [1]. Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) 1935/2004 z 27 października 2004 r. opakowania aktywne mają na celu przedłużenie okresu trwałości produktu lub też utrzymanie czy nawet poprawienie stanu zapakowanej w nie żywności. Aktywne materiały i wyroby mogą celowo zawierać substancje przeznaczone do uwalniania do żywności, a aktywny składnik jest tak dobierany, aby wpływał na niepożądane zmiany prowadzące do skrócenia okresu przydatności [3]. Wyróżnia się dwie zasady działania opakowań aktywnych. W większości przypadków występuje kontrolowana migracja substancji aktywnej do produktu spożywczego, ale możliwe jest również zastosowanie materiałów niewymagających migracji ich składników do zapakowanej żywności, tj. absorberów wilgoci [4, 1]. Opakowania akty[...]

Znaczenie jakości w budowaniu pozytywnego wizerunku placówki zdrowotnej

Czytaj za darmo! »

Budowanie pozytywnego wizerunku placówki zdrowotnej w oczach pacjentów - innymi słowy komunikowanie im: "jesteśmy najlepsi" - wymaga zaangażowania od wszystkich pracowników gabinetu. Wprowadzenie W warunkach gospodarki wolnorynkowej wysokiej jakości obsługa klienta jest nieodłącznym elementem poprawnego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, dlatego konieczna jest świadomość: jaki jest o[...]

Wpływ oddziaływania ultradźwięków na przebieg procesu zamrażania tkanki jabłka


  Due to the high cost of energy, and in order to obtain a product with the high nutritional value, the aim is to reduce the time of freezing. The study was focused on the impact of sonication on the process of freezing of apple tissue. Apples (Idared) slices was subjected to ultrasound at a frequency of 21 kHz and 35 through 10, 20 and 30 minutes, and then subjected to freezing. The material was frozen by air chilling to -25°C. The use of ultrasound pre-treatment shortened the freezing time, in comparison to untreated sample, however, these changes were significant in the case of ultrasound of frequency35 kHz. Ze względu na duże koszty energetyczne oraz w celu uzyskania produktu o możliwie najwyższej wartości odżywczej, dąży się do skrócenia czasu zamrażania. Badania dotyczyły wpływu wstępnego działania ultradźwięków na przebieg procesu zamrażania tkanki jabłka. Plastry jabłek odmiany "Idared" traktowano ultradźwiękami o częstotliwości 21 i 35 kHz przez 10, 20 i 30 min, a następnie poddano zamrażaniu. Materiał zamrażano metodą owiewową do temp. -25 °C. Zastosowanie obróbki wstępnej ultradźwiękami spowodowało skrócenie czasu zamrażania w porównaniu z tkanką niepoddawaną obróbce wstępnej, przy czym zmiany te były istotne w przypadku ultradźwięków o częstotliwości 35 kHz, niezależnie od czasu działania ultradźwięków. Proces zamrażania uznawany jest za najlepszą metodę utrwalania żywności, ze względu na niewielkie zmiany następujące w zamrażanej żywności [1, 2]. Obniżenie temperatury żywności poniżej 0 oC hamuje przemiany biologiczne, rozwój drobnoustrojów oraz znacznie spowalnia reakcje chemiczne i enzymatyczne. Schłodzenie produktu do 0 oC powoduje zmniejszenia intensywności przemian biologicznych od 5 do 10 razy i o tyle samo przedłuża termin przydatności do spożycia materiału. Zamrażanie nie niszczy drobnoustrojów, ale stosowana niska temperatura, wynosząca -18 oC, całkowicie zatrzymuje ich wzrost. Natomiast w przypadku re[...]

Zagrożenia żywności pochodzące z materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością


  Substancje stanowiące zanieczyszczenie żywności mogą pochodzić z wielu różnych źródeł. Żywność w drodze "od pola do stołu" może zostać zanieczyszczona podczas uprawy, zbioru, transportu, magazynowania itp. [Mansour, 2011]. Opakowanie jest elementem, który chroni produkt żywnościowy przed działaniem czynników zewnętrznych, tj. atmosferycznych, biologicznych, chemicznych, wpływających niekorzystnie na produkt. Z drugiej strony substancje migrujące z materiałów i wyrobów do żywności mogą powodować zagrożenie dla zdrowia człowieka lub niekorzystnie wpływać na jakość sensoryczną żywności. Migracja substancji chemicznych z wyrobów kontaktujących się z żywnością jest znana od dawnych czasów. Ołów migrujący z instalacji wodnej w akweduktach, które zasilały starożytny Rzym w wodę pitną, był obwiniany o upadek Cesarstwa Rzymskiego [Petersen, 2003 za Waldron i Stöfen, 1974]. Obecnie wiadomo, że nadmierne spożycie ołowiu, wśród innych negatywnych skutków, może prowadzić m.in. do upośledzenia umysłowego, co szczególnie dotyczy niemowląt. Niemniej przypadki nadmiernej migracji ołowiu do środków spożywczych mają nadal miejsce. Odnotowano m.in. uwalnianie ołowiu z lutowanych puszek [Petersen, 2003 za Jorhem i in., 1995], z korków do wina [Petersen, 2003 za Smart i in., 1990], z łożysk stosowanych w blenderach w gospodarstwie domowym [Petersen, 2003 za Rasmussen, 1984]. Nadal na rynku można znaleźć materiały ze szkła, z ceramiki czy metalu, które wydzielają ołów, zwłaszcza w kontakcie z żywnością kwaśną [Petersen, 2003]. Wysoki poziom ołowiu w szkle ołowiowym powoduje, że może on przenikać do napojów alkoholowych, soków cytrusowych czy preparatów do początkowego żywienia niemowląt [Knechtges, 2011]. Materiały ceramiczne mogą być także istotnym źródłem zanieczyszczenia kadmem [Knechtges, 2011]. Według raportu RASFF (Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Paszowych) zbyt wysoką migrację ołowiu i kadmu [...]

 Strona 1