Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JACEK FIUK"

Eksperymentalne badania prototypowego pasywnego powietrznego kolektora słonecznego DOI:10.15199/9.2016.4.2


  W artykule przedstawiono wyniki badań prototypu powietrznego płaskiego pasywnego kolektora słonecznego. Kolektor o konstrukcji skrzynkowej o wymiarach 1,04 × 2,08 × 0,18 m (szer.× wys. × gł.) wykonany był z blachy aluminiowej. Do kolektora powietrze dopływało kanałem o średnicy 110 mm i długości 0,5 m. Kanał wypływu ogrzanego powietrza wykonano z rury o średnicy 130 mm i długości 0,5 m. Skrzynię kolektora zamknięto szybą solarną o grubości 3,2 mm. Badania prototypu przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych przy konwekcyjnym przepływie powietrza przez skrzynię kolektora. Źródłem energii dostarczanej do kolektora były promienniki podczerwieni o zakresie natężenia promieniowania I = 0÷550 W/m2. Celem badań było wyznaczenie mocy cieplnej kolektora w zależności od natężenia promieniowania. W wyniku badań określono, że w warunkach maksymalnego natężenia promieniowania (I = 550 W/m2) średnia prędkość powietrza w kanale dolotowym wynosiła w = 1,0 m/s, objętościowe natężenie przepływu powietrza η = 28 m3/h, moc cieplna kolektora wynosiła Q = 474 W a sprawności konwersji energii η = 43%.1. Wprowadzenie Słońce jest najjaśniejszym obiektem na niebie i głównym źródłem energii docierającej na Ziemię. Energia promieniowania słonecznego podlega konwersji: fototermicznej (na ciepło), fotowoltaicznej (na prąd) oraz fotobiochemicznej (na energię wiązań biochemicznych) [17], [29]. Metody konwersji fototermicznej dzieli się na: - pasywne, czyli nie wymagające dodatkowego źródła energii napędowej (w tym do napędu np.: pomp, wentylatorów). Wśród przykładów pasywnych metod wykorzystania energii słonecznej wyróżnia się: ogrzewanie budynku za pomocą odpowiednio skonstruowanych przegród (np.: szklanych), suszenie płodów rolnych; bezpośrednie ogrzewanie wody w zbiorniku; akumulację ciepła w przegrodach budowlanych; chłodzenie pasywne z wykorzystaniem, np. parowania wody, - aktywne, czyli przetwarzające energię słoneczną w ciepło w specja[...]

Badanie wpływu kąta pochylenia powietrznego kolektora słonecznego na jego efektywność cieplną pracującego w warunkach konwekcji swobodnej DOI:10.15199/9.2017.6.2


  1. Wprowadzenie Powietrzny kolektor słoneczny, to urządzenie które służy do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło. Czynnikiem roboczym, który ulega ogrzaniu jest powietrze. Jest to bardzo proste i skuteczne rozwiązanie, w przypadkach, gdy powietrze ma służyć, na przykład, do: suszenia (biomasy, płodów rolnych, materiałów budowlanych); dogrzewania powietrza wewnątrz szklarni, hal, magazynów; wymuszenia cyrkulacji powietrza lub jest wykorzystywane w procesach przemysłowych, gdzie podlega już tylko dogrzaniu do wymaganej temperatury. Wykorzystanie powietrznych kolektorów słonecznych staje się bardziej atrakcyjne, gdy przemieszczanie się powietrza wywołane jest wyłącznie ruchem grawitacyjnym, czyli bez dodatkowych nakładów energetycznych jakie ponosi się stosując np. wentylatory. Takie kolektory noszą nazwę kolektorów pasywnych. Zakup i montaż pasywnego, powietrznego kolektora słonecznego jest jedynym kosztem jaki ponosi użytkownik. Nie wymaga się montażu dodatkowych urządzeń, rozbudowanych instalacji, dodatkowych wymienników ciepła, prac konserwacyjnych, wymiany czynnika, itp. nakładów. Szczegółowy podział powietrznych kolektorów słonecznych, przykłady praktycznego zastosowania oraz wiele dodatkowych informacji przedstawiono w pracy [3], zaś wyniki wstępnych badań prototypowego powietrznego kolektora słonecznego opisano, między innymi, w pracy [4]. Powietrzny kolektor słoneczny działający w warunkach grawitacyjnego ruchu powietrza (tzw. konwekcji swobodnej), pracuje najintensywniej ustawiony w pozycji pionowej, zaś ustawienie kolektora prostopadle w kierunku Słońca skutkuje najbardziej efektywnym wykorzystaniem powierzchni absorbującej promienie słoneczne. Pojawiła się zatem konieczność poszukiwania optymalnej wartości kąta, przy której sprawność cieplna urządzenia będzie maksymalna. Badanie wpływu kąta odchylenia od pionu grzejnika, w postaci płaskiej płyty, na grawitacyjny przepływ powietrza prowadził Ch[...]

 Strona 1