Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA STEĆ"

Wpływ lakierowania na właściwości zadrukowanych podłoży papierowych DOI:10.15199/54.2018.2.2


  Wprowadzenie Wytrzymałość na ścieranie druków jest jednym z ważniejszych parametrów odpornościowych decydujących o ich jakości. W dostępnej literaturze międzynarodowej można znaleźć liczne artykuły na temat wpływu odporności na ścieranie na jakość uzyskiwanego druku. W szczególności dotyczą one badania wpływu rodzaju papierów na odporność na ścieranie druków. Ten parametr jest też przedmiotem zainteresowania autorów niniejszego artykułu [1-7]. Wykonano szczegółowy przegląd norm międzynarodowych dotyczących badania odporności na ścieranie. Przeanalizowano również międzynarodowe artykuły dotyczące tego parametru [8-11, 13-19]. Na podstawie wykonanego przeglądu literaturowego można stwierdzić, że problem poprawy odporności na ścieranie jest bardzo aktualny. Nie spotkano w literaturze - oprócz artykułu [19] - pozycji, która omawiałaby problematykę wpływu lakieru na odporność na ścieranie. W przytoczonej publikacji analizowano odporność na ścieranie jedynie na podstawie zmian połysku. W prezentowanym artykule w nieco inny sposób zajęto się badaniem wpływu lakieru na tę właściwość. Materiał y i ur ządzenia W badaniach zadrukowywano papier powlekany błyszczący wodorozcieńczalną farbą Pantone Orange 164C ze względu na Dr inż. M.[...]

 Strona 1