Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Białowąs"

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa a jakościowe paradygmaty zarządzania – wyniki badań DOI:10.15199/46.2019.11.2


  Wprowadzenie Od momentu transformacji ustrojowej w Polsce minęły już trzy dekady. Był to okres, w którym można było obserwować zmiany priorytetów w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami. Z pewnością czynnikami, które wpłynęły na zmianę tych priorytetów w pierwszych latach po roku 1989, były intensywne procesy prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych czy choćby rosnąca rola rynków finansowych (w tym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w latach dziewięćdziesiątych) [1]. Analizy dotyczące skutków zarządczych prywatyzacji należą już raczej do przeszłości z punktu widzenia zasadności realizacji tego typu analiz. Bezsprzeczny jest fakt realizacji dużej liczby procesów restrukturyzacji (także w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia) w pierwszych latach nowego ładu gospodarczego. Zwrócić należy jednak uwagę na fakt, że następne dekady funkcjonowania przedsiębiorstw aż do chwili obecnej obfitują również w tego typu procesy. Można zaryzykować tezę, że zmieniły się tylko przesłanki tych procesów, natomiast same procesy reorganizacji właściwie z każdym rokiem zwiększają swoją intensywność. Do współczesnych czynników wpływających na ich występowanie można zaliczyć światowe procesy koncentracji kapitałowej (w szczególności fuzje i przejęcia) na przykład w sektorze energetycznym [2] czy też zmianę podejścia do istoty przedsiębiorstwa, jakim w chwili obecnej jest maksymalizacja jego wartości. Samo przedsiębiorstwo jest także coraz częściej traktowane wyłącznie jako podmiot generujący wolne przepływy pieniężne, pomijając inne Słowa kluczowe Streszczenie procesy restrukturyzacji przedsiębiorstwa, zasady Total Quality Management, projakościowa kultura organizacyjna W artykule autor ogólnie przedstawia nadrzędne zasady zarządzania oparte na filozofii TQM i próbuje odpowiedzieć na pytanie, na ile wartości te są widoczne w czasach współczesnych. Pokazane są przykłady realizacji tradycyjnych zasad zarządzania jakością współc[...]

 Strona 1