Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej SZELMANOWSKI"

Możliwości optymalizacji błędów czujników danych aerodynamicznych stosowanych w zintegrowanych systemach awionicznych

Czytaj za darmo! »

Jednym z tematów realizowanych w Zakładzie Awioniki ITWL jest elektroniczna integracja urządzeń i podsystemów (m.in. pilotażowych, nawigacyjnych, radionawigacyjnych, łączności i uzbrojenia) w jeden system awioniczny [1]. Proces realizacji zawiera kilka etapów, a jednym z ważniejszych jest etap określania funkcji i dokładności przetwarzania parametrów pilotażowo-nawigacyjnych przez system aw[...]

Możliwości optymalizacji błędów czujników danych inercjalnych stosowanych w zintegrowanych systemach awionicznych

Czytaj za darmo! »

Jedną z podstawowych informacji na pokładzie każdego statku powietrznego są dane o parametrach lotu stanowiące tzw. informacje pilotażowo-nawigacyjne, konieczne do prowadzenia lotu zarówno w załogowych jak i bezzałogowych obiektach latających. Dokładność (a zatem i błędy) określania takich wielkości fizycznych jak kąty orientacji przestrzennej i współrzędne pozycji nawigacyjnej w decydujący [...]

Badanie rezonansów lokalnych i złożonych w lotniczych zespołach napędowych z wykorzystaniem metod FAM-C i FDM-A DOI:10.15199/48.2019.11.15

Czytaj za darmo! »

Obróbka kół zębatych w dzisiejszych czasach jest bardzo zaawansowana technologicznie. Jakość obróbki mechanicznej i chemicznej kół zębatych gwarantuje ich cichobieżną pracę, zaś nawęglanie i azotowanie zapewnia znaczne zwiększenie odporności na ścieranie. Jednakże po dłuższej eksploatacji zwłaszcza w warunkach szybkozmiennych obciążeń może spowodować nierównomierność zużycia kół i nierównomierność wyjściowej prędkości kątowej przekładni. Na skutek zmiennych sił oddziaływujących na ząb takiego koła notowane są niekiedy przypadki jego wyłamania. W lotnictwie śmigłowcowym newralgicznym problem są silne odziaływania wibracji łopat wirnika nośnego m.in. drgania własne, oddziaływanie sił aerodynamicznych, rezonans przyziemny w wyniku nakładania się prędkości postępowej (kadłub śmigłowca) na prędkość opływu powietrza profilu łopaty nośnej w ruchu obrotowym. Złożenie tych dwóch zjawisk jest istotnym czynnikiem szybkiego zużycia szeroko pojętego zespołu napędowego śmigłowca tj. silnik, układ transmisji, układ nośny i układ sterowania lotem. W Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych opracowano i wdrożono metody diagnostyczne FAM-C i FDM-A, służące do diagnozowania i oceny stanu technicznego naziemnych zespołów lotniskowego zasilania elektroenergetycznego statków powietrznych serii LUZES, w których monitorowano wielkości przekoszeń i przesunięć mimośrodowych wałów napędowych oraz parametry dynamiki ruchu obrotowego powodującej m.in. ukręcanie wałków napędowych prądnic. Główny nacisk położono na zagadnienia związane z badaniami lotniczych zespołów wirnikowych, a w szczególności ich łożysk tocznych i elementów przekładni zębatych. Jednym z groźnych zjawisk eksploatacyjnych występujących na śmigłowcach wojskowych są rezonanse podpór łożyskowych. Na podstawie wykonanych badań i analiz, przedstawiono przyczyny i skutki rezonansów lokalnych (izolowanych) w łożyskach tocznych oraz rezonansów złożonych (strukturalnych) pomiędzy podzespoła[...]

Badanie zjawiska zniekształceń stref magnetycznie obojętnych w lotniczych komutatorowych prądnicach prądu stałego DOI:10.15199/48.2019.11.21

Czytaj za darmo! »

W lotnictwie wojskowym obserwuje się dynamiczny rozwój w dziedzinie maszyn elektrycznych, który jest wynikiem pojawienia się nowoczesnych technologii i elektronicznych systemów zasilania. W wyniku tego, zamiast obecnie istniejących na pokładzie wojskowego statku powietrznego różnego typu systemów wytwarzania i rozdzielenia energii (prądu stałego i przemiennego), stosuje się jeden tzw. system elektroenergetyczny. Systemy elektroenergetyczne (prądu stałego i przemiennego) wykorzystują różnorodność napięć tj. 405 VAC zmiennej częstotliwości, 200 VAC stałej częstotliwości oraz 28 VDC i 270 VDC prądu stałego [1]. Ze względu na bezpieczeństwo wzrost niezawodności, obniżenie kosztów jego eksploatacji oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji wpływający bezpośrednio na organizm ludzki odchodzi się od zabudowy na pokład współczesnego statku powietrznego instalacji zasilania prądu stałego. Wychodząc naprzeciw tym trendom w lotnictwie wojskowym RP. (m.in. samolot myśliwsko-bombowy Su-22) nadal wykorzystuje się układy zasilania prądu stałego oparte na komutatorowych prądnicach prądu stałego [2, 3]. Zaletami tego układu są: współpraca z pokładową baterią akumulatorową, co ma duże znaczenie dla gotowości bojowej na lotniskach polowych z dala od infrastruktury naziemnej, współpraca podczas rozruchu tzn. prądnica jako maszyna odwracalna może być użyta jako rozrusznik, a także możliwość współpracy buforowej czyli pobieranie energii z baterii akumulatorowej podczas przeciążenia prądnicy, współpraca równoległa prądnic - nie trzeba synchronizować częstotliwości ani fazy. Zużycie mechaniczne w skrzynkach napędów prądnic pracujących równolegle nie zwiększa strat energetycznych. Do zalet układu zasilania prądu przemiennego należą: znaczna moc jednostkowa (z jedności masy), regulacja napięcia - prosty układ regulacji kontrolujący tylko amplitudę mierzonego sygnału, brak efektu pojemnościowego podczas pracy w warunkach ustalonego (stałego)[...]

 Strona 1