Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MIGUEL MOLINA"

Charakterystyka mikroporowatej struktury węgli aktywnych na podstawie adsorpcji substancji organicznych i nieorganicznych z fazy gazowej DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono doświadczalne izotermy adsorpcji dwutlenku węgla (w temp. 273 K), azotu (77 K), benzenu (298 K) i 2,2-dimetylobutanu (298 K) na powierzchni próbek węgli aktywnych otrzymanych w różnych warunkach karbonizacji i aktywacji. Do opisu jednorodnych mikroporowatych struktur węgli aktywnych zastosowano klasyczne równanie izotermy adsorpcji Dubinina-Raduśkievica. Pokazano wpływ rodzaju adsorbowanej substancji na wartości i parametrów tego równania: granicznej objętości przestrzeni adsorpcyjnej mikroporów W" i parametru strukturalnego B. Przedstawiono sposób analitycznego opisu oddziaływań między adsorbentem i ądsorbatem za pomocą funkcji rozkładu potencjału adsorpcyjnego X(A). Złożoność i nieuporządkowanie mikroporowatej struktury węgli aktywnych, której pory mają liniowe wymiary porównywalne z wymiarami adsorbowanych cząsteczek, znacznie utrudniają interpretację zachodzących w niej zjawisk adsorpcyjnych. W mikroporach o liniowych wymiarach mniejszych niż 2 nm11 cząsteczki par i gazów są silnie adsorbowane już pod niskim ciśnieniem w wyniku zwiększenia potencjału adsorpcyjnego wskutek częściowego nakładania się pól sił adsorpcyjnych naprzeciwległych ścianek mikroporów. W niskiej temperaturze prowadzenia procesu adsorpcyjnego zwężanie się dróg transportowych w mikroporach wywołuje aktywowane efekty dyfuzyjne - cząsteczki adsorbatu nie mają wystarczającej energii do penetrowania całej przestrzeni mikroporów. Zjawisko to utrudnia badanie adsorpcji N2 w temp. 77 K. Mikroporowate węgle aktywne mogą wykazywać właściwości sit molekularnych - selektywnie adsorbować małe cząsteczki w bardzo wąskich porach. Właściwości te można wykorzystać do rozdzielania mieszanin gazowych (np. tlenu i azotu z powietrza) metodą adsorpcji z rytmicznymi zmianami ciśnienia (PSA). Ponieważ węgle aktywne są adsorbentami o bardzo dużym znaczeniu przemysłowym2*, powszechnie stosowanymi w badaniach naukowych, zatem niezbędna jest ich wielostronna i szcz[...]

 Strona 1