Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"IRENA JANISZEWSKA"

Zintegrowana instalacja przemysłowa do biologicznego oczyszczania ścieków zanieczyszczonych rtęcią

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono zintegrowaną metodę biologicznego unieszkodliwiania rtęci jonowej w ściekach przemysłowych pochodzących z zakładów przemysłu chemicznego. Przeanalizowano skuteczność działania przemysłowej instalacji do bioredukcji rtęci w ściekach, uruchomionej w Azotach Tarnów. A review, with 26 refs., of methods for removal of Hg from wastewater. The integrated industrial plant used in Poland for biolog. treatment of wastewater from brine electrolysis was presented. Seven mercury reductase-contg. bacterial species were used in the active-bed bioreactor. A decrease in Hg concn. from 2.5-6.0 mg/L down to 150-400 mg/L was achieved. Szybki rozwój przemysłu, obserwowany od połowy XIX w., spowodował liczne negatywne skutki uboczne, m.in. postępujące zanieczyszczenie środowiska na[...]

 Strona 1