Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JUSTYNA SNOPEK"

Phase changes in super fine-grained steel during continuous cooling process

Czytaj za darmo! »

In this work the investigations of the steel with 0,1 %C, 0,8 %Mn and Al addition which favor the fine structure of steel obtaining were presented. During investigations the specimens were heated to temperature: 910 °C and 1100°C and austenitized in these temperatures by 300 s, and then cooled with cooling rate: 0.1÷150 °C/s. The specimens after the cooling process were investigated in metallographic way to reveal details of formed structure and the Vickers’ hardness were measured. As a result of complex investigation two CTPc diagrams were elaborated. W pracy przedstawiono badania stali o zawartości około 0,1 %C, 0,8 %Mn z dodatkiem Al, który sprzyja powstawaniu w stali drobnoziarnistej struktury. Podczas badań próbki nagrzewano do temperatur: 910 i 1100 °C, austenityzowano w tych temperaturach przez 300s, a następnie chłodzono z szybkościami z zakresu: 0,1÷150 °C/s. Próbki po chłodzeniu poddano badaniom metalograficznym w celu ujawnienia powstałej struktury oraz określono twardość metodą Vickers’a. W wyniku przeprowadzonych kompleksowych badań opracowano dwa wykresy CTPc dla badanej stali. Key words: regulated rolling, phase changes, super fine-grained steel Słowa kluczowe: walcowanie regulowane, przemiany fazowe, stale superdrobnoziarniste 2010 r. Hutnik - Wiadomo ści hutnicze S. 231 3. Result. As a result of investi[...]

Isothermal phase transformation occuring in the experimental designed superfine-grained constructional steel

Czytaj za darmo! »

Increasing the mechanical properties of constructional steel by applicable thermoplastic treatment advisable due to the relatively low price. In this work the investigations of steel with 0.1 %C, 0.8 %Mn and Al addition which favour the fine-grained structure of steel arising were done. As a result of complex investigations the TTT diagram was elaborated. The dilatometer tests were done. Test results allow to construct true diagrams of phase transformation occuring during isothermal heating process. The specimens were heated to austenitizing temperature, austenitized and then cooled with cooling rate 150 °C/s up to the isothermal heating temperature. After that the specimens were investigated in metallographic way to reveal detalis of formed structure and the Vickers’ hardness were measured. Podniesienie właściwości wytrzymałościowych stali konstrukcyjnych poprzez odpowiedni rodzaj obróbki cieplnoplastycznej jest bardzo pożądane ze względu na relatywnie niską cenę. W pracy przedstawiono badania stali o zawartości około 0,1 %C i 0,8 %Mn z dodatkiem Al, dzięki któremu powstaje w stali drobnoziarnista struktura. W wyniku przeprowadzonych badań opracowano wykres CTPi. Zakres eksperymentu obejmował przeprowadzenie badań dylatometrycznych, których wyniki umożliwiły budowę rzeczywistych wykresów przemian fazowych zachodzących podczas wygrzewania[...]

 Strona 1