Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"semen sokoloV"

Experimental investigation and modelling of austenite microstructure evolution processes occurring in line-pipe steels under hot rolling


  An experimental study of the processes of austenite microstructure evolution occurring under hot rolling was performed for line-pipe steels with different chemical composition. All investigations were conducted with the help of the Gleeble 3800 system. Empirical quantitative models of austenite grain growth, static and dynamic recrystallization, as well as a flow stress model were developed. The effect of complex alloying by such elements as C; Mn; Si; Ni; Mo; Nb; Ti; and V on grain growth and recrystallization is accounted for under the condition that all elements are in a solid solution. W pracy przedstawiono badania eksperymentalne ewolucji ziarna austenitu zachodzącej podczas walcowania na gorąco w stalach o zróżnicowanym składzie chemicznym, przeznaczonych na rurociągi dużych średnic. Wszystkie badania wykonano za pomocą systemu Gleeble3800. Opracowano empiryczne ilościowe modele rozrostu ziarna austenitu, statycznej i dynamicznej rekrystalizacji, jak również model naprężenia uplastyczniającego. Wpływ dodatków stopowych pierwiastków: C; Mn; Si; Ni; Mo; Nb; Ti i V na rozrost ziarna i rekrystalizację uwzględniono przy założeniu, że wszystkie dodatki znajdują się w roztworze stałym. Key words: grain growth, static and dynamic recrystallization, austenite grain evolution Słowa kluczowe: rozrost ziarna, statyczna i dynamiczna rekrystalizacja, ewolucja ziarna austenitu S. 416 UHTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 5 cesses of austenite microstructure evolution oc- curring under hot rolling was performed for three microalloyed line-pipe steels (X80; X90; X100) and one more complexly alloyed steel (AB-1) with chemical compositions given in Table 1. Special attention was paid to an experimental investigation of static and dynamic recrystallization. Static recry- stallization kinetics was investigated using standard double hit compression tests. Softening fractions were calculated using the back extrapolation method [1]. Dynamic recrystallization wa[...]

 Strona 1