Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF DYLIŃSKI"

Zagospodarowanie terenów nadwarciańskich w Poznaniu - idea powrotu miasta nad rzekę

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono problematykę ożywienia terenów nadwarciańskich w Poznaniu. Scharakteryzowano obecny stan terenów nadrzecznych w tym mieście oraz przedstawiono plany i koncepcje ich zagospodarowania. Uwzględniono zagadnienia dotyczące historycznego znaczenia Warty w rozwoju Poznania oraz zagrożenia powodziowego w stolicy Wielkopolski. Polskie samorządy coraz bardziej doceniają znaczenie rzek i terenów położonych nad wodą. Powstają ciekawe koncepcje rewitalizacji terenów przylegających do rzek, np. w Warszawie, Krakowie, Koninie, czy Bydgoszczy. W Poznaniu toczy się dyskusja nad tym, co zrobić, aby miasto ponownie odwróciło się do Warty. W powszechnej opinii tereny nadrzeczne nie stanowią w stolicy Wielkopolski zbyt atrakcyjnego miejsca wypoczynku. Od kilku lat coraz bardziej zauważalną tendencją staje się jednak inwestowanie na obszarach położonych wzdłuż Warty, zwłaszcza na jej lewym brzegu w śródmieściu. Nowe nadwarciańskie realizacje architektoniczne wywołują zainteresowanie opinii publicznej. Pojawiają się pytania czy lokalizacja niektórych osiedli nad samym brzegiem rzeki i zamknięcie tych terenów dla pozostałych mieszkańców jest społecznie uzasadnione. Coraz głośniej mówi się o potrzebie zmiany nadrzecznego krajobrazu. Powraca temat starego koryta Warty, tzw. Zakola Chwaliszewskiego. Celem artykułu jest scharakteryzowanie obecnego stanu zagospodarowania terenów nad- Fot. 1. Śródka - przestrzeń między starymi kamienicami zaczynają wypełniać nowe budynki mieszkalne warciańskich w Poznaniu oraz przedstawienie planów i koncepcji ich przekształcenia. Uzupełnieniem powyższej analizy będzie nawiązanie do roli Warty w historycznym rozwoju Poznania oraz krótkie scharakteryzowanie zagrożenia powodziowego w tym mieście. ■ Znaczenie Warty w historycznym rozwoju Poznania Warta odegrała pierwszoplanową rolę we wczesnym rozwoju Poznania. Najstarszy gród Polan, który dał początek miastu ponad tysiąc lat temu, z[...]

 Strona 1