Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"IRENEUSZ SOBOTA"

Zlodzenie dolnej Wisły powyżej zapory we Włocławku zimą 2011 r.


  Przedstawiono przebieg zlodzenia dolnej Wisły w sezonie zimowym 2011 r. na odcinku od Wyszogrodu do Włocławka. Na początku i pod koniec okresu zlodzenia wystąpiły tam piętrzenia zatorowe niosące ze sobą zagrożenie powodziowe. Podano wyniki lodowego wypełnienia koryta dla trzech przekrojów poprzecznych zlokalizowanych w obrębie zbiornika włocławskiego. Badania te są częścią monitoringu zlodzenia prowadzonego przez Zakład Kriologii i Badań Polarnych IG UMK w Toruniu.Dolna Wisła charakteryzuje się wyjątkowo dużą śryżogennością. Przy zmiennym charakterze koryta i zabudowie hydrotechnicznej prowadzi to do znacznego zróżnicowania struktury zlodzenia wzdłuż biegu rzeki. Na Wiśle, w warunkach klimatu Polski, w czasie zimy obserwuje się zazwyczaj więcej niż jeden cykl zlodzenia. Znamiennym bywa nakładanie się fazy formowania pokrywy lodowej (pochód śryżu) na fazę rozpadu pokrywy lodowej (pochód kry). Odcinek Wisły poniżej Modlina, wraz z górną częścią zbiornika stopnia wodnego Włocławek, jest najbardziej zatorowy w Polsce. Wynika to z charakteru koryta rzeki, które ma wszystkie niezbędne ku temu morfologiczne cechy, co utrudnia lub uniemożliwia prowadzenia akcji lodołamania. Zejście lodu odbywa się zazwyczaj w sposób naturalny (zatorowy). Jego ślady w postaci tzw. blizn lodowych można odnaleźć na pniach drzew poziomu zalewowego (Pawłowski 2005). Jak wskazują przeprowadzone w ostatnich latach badania i obserwacje, wiele sytuacji zatorowych (często nieodnotowanych przez posterunki), tworzy się także w okresie roz- Przedstawiono przebieg zlodzenia dolnej Wisły w sezonie zimowym 2011 r. na odcinku od Wyszogrodu do Włocławka. Na początku i pod koniec okresu zlodzenia wystąpiły tam piętrzenia zatorowe niosące ze sobą zagrożenie powodziowe. Podano wyniki lodowego wypełnienia koryta dla trzech przekrojów poprzecznych zlokalizowanych w obrębie zbiornika włocławskiego. Badania te są częścią monitoringu zlodzenia prowadzoneg[...]

 Strona 1