Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"WERONIKA JAKUBIAK"

Oddziaływanie Huty Częstochowa na stan zanieczyszczenia atmosfery otoczenia

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu emisji zanieczyszczeń z Huty Częstochowa na stan zanieczyszczenia atmosfery. Podano pomiary pochodzące z wybranych stacji monitoringu podstawowego i lokalnego. Zostały one ograniczone do wybranych zanieczyszczeń gazowych (dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, benzenu, toluenu, etylobenzenu, ksylenu), a także pyłu zawieszonego PM10 oraz opadu p[...]

 Strona 1