Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Edyta Kiedrzyńska "

Punktowe źródła zanieczyszczeń jako zagrożenie dla jakości wód Pilicy


  Celem niniejszego artykułu jest określenie roli oczyszczalni ścieków czyli punktowych źródeł zanieczyszczeń (PŹZ), zlokalizowanych w zlewni Pilicy, w zanieczyszczeniu rzeki związkami eutroficznymi i dioksynami na całej jej długości. W zlewni Pilicy wyznaczono 6 stanowisk ciągłego monitoringu jakości wód Pilicy oraz 17 różnej wielkości oczyszczalni. Wyniki analiz pokazały, iż małe oczyszczalnie ścieków (< 2000 Równoważnej Liczby Mieszkańców RLM) często mają problem z utrzymaniem prawidłowych parametrów oczyszczania, odprowadzając ścieki o wysokich stężeniach TP i TN. Natomiast, duże oczyszczalnie charakteryzują się niższymi stężeniami związków biogennych, co świadczy o bardziej zaawansowanych technologiach oczyszczania ścieków, jednak całkowity ładunek biogenów mimo wszystko jest bardzo duży. Keywords: sewage treatment plants, nutrients, dioxins, toxicity, eutrophication, ecohydrology and phytotechnologies Abstract The aim of this article is to determine the role of water treatment plants located in the Pilica catchment (point sources of pollution - PSP) in the contamination of the river with biogenic compounds and dioxins along its entire length. In the Pilica catchment there were 6 permanent water quality monitoring sites and 17 sewage treatment plants (STP) of diverse size. The results of the analysis showed that small treatment plants (< 2000 of population equivalent) often had difficulty to maintain required quality parameters and dumped treated water of still high concentrations of TP and TN. Whereas, large STP were able to maintain lower concentrations of biogenic compounds which proves their more technologically advanced treatment methods. However, the total load of pollution recorded in the treatment sewage was still high. 1. Wprowadzenie Stoimy przed faktem nie tylko ograniczonej dostępności do wody, ale także jakości zasobów wodnych i problemu eutrofizacji wód śródlądowych i Morza Bałtyckiego. Zły stan wód Bałtyk[...]

 Strona 1