Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ireneusz Kocembaa"

Badania katalitycznych właściwości Ni3Al otrzymanego metodą wysokotemperaturowej samorozwijającej się syntezy


  Przedstawiono wyniki badań właściwości fizycznych i katalitycznych Ni3Al otrzymanego metodą wysokotemperaturowej samorozwijającej się syntezy (SHS). Właściwości fizyczne preparatów określono za pomocą BET, XRD i SEM z EDS. Zbadano właściwości katalityczne Ni3Al w reakcji utleniania CO w powietrzu i reakcji reformingu metanu ditlenkiem węgla. Zaproponowano mechanizm aktywacji katalitycznej tych materiałów i ich dezaktywacji. Ni3Al powder was prepd. by self-propagating high-temp. synthesis, studied for chem. structure and used as catalyst for air oxidn. of CO and for dry reforming of CH4 with CO2 after temp.-programmed oxidn. and redn. Formation of thin Ni layer on Ni3Al support was assumed as catalytically active component of the catalyst. Reaction mechanisms were proposed. Samorozwijająca się synteza wysokotemperaturowa SHS (selfpropagating high-temperature synthesis) służy do otrzymywania stopów, związków międzymetalicznych, proszków ceramicznych i innych faz stałych, których uzyskanie tradycyjnymi metodami jest bardzo trudne, a często wręcz niemożliwe. Metoda polega na sporządzeniu takiego układu proszków-substratów, które po podgrzaniu do odpowiednio wysokiej temperatury, gwałtownie ze sobą reagują, aż do momentu wyczerpania jednego z reagentów. Reakcja ma charakter samopodtrzymujący i po inicjacji nie wymaga dostarczania energii z zewnątrz. Temperatura, w której zachodzi SHS często przekracza 2000°C. Reakcje można rozpocząć np. metodą wybuchu termicznego lub poprzez intensywne ogrzewanie objętościowe złoża substratów. Pierwsze badania nad procesem SHS prowadzono w latach siedemdziesiątych XX w. i od tego czasu zainteresowanie nim systematycznie wzrasta. Obecnie znanych jest ponad 30 różnych technologii procesu SHS. Metodą tą uzyskiwanych jest ponad 700 różnych materiałów i związków nieorganicznych, mających duże znaczenie praktyczne m.in. w metalurgii, w przemyśle chemicznym, elektrycznym i elektronicznym1, 2). Od kilk[...]

 Strona 1