Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jolanta ZIENTEK–VARGA"

Sieć Natura 2000 - ważna sprawa

Czytaj za darmo! »

"O Naturze wciąż nie za dużo". Tak można określić ideę, która przyświeca realizowanemu przez Instytut na rzecz Ekorozwoju projektowi "Szerokie wody Natury 2000" fi nansowanemu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem projektu nie jest promocja sieci, ale rzetelne informowanie o niej, szeroka akcja edukacyjna. Informowanie i edukowanie Polaków o tym jest konieczne, bo - jak się okazuje - wciąż za mało wiemy, czym naprawdę jest sieć, jaka jest jej rola, czemu służy, w jaki sposób wzbogaca możliwo- Sieć Natura 2000 - ważna sprawa m[...]

 Strona 1