Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard Kornijów"

Kontrowersje wokół zbiorników zaporowych w Polsce i na świecie


  Artykuł jest obszernym i interesującym przeglądem opinii i argumentów przede wszystkim jednak przeciwników budowy zapór. Sądzimy, zgodnie z przytoczonym mottem, że nowe zapory są i będą budowane, a inne będą modernizowane lub rozbierane. Niewątpliwie i w tym jesteśmy zgodni z Autorem: decyzje o budowie zapory powinny wynikać z "wyższej konieczności" i być poprzedzone głębokimi studiami i analizami. Z przytoczonego powyżej motta wynika, że budowane na rzekach zapory wodne postrzegane są na świecie zarówno jako błogosławieństwo, jak i przekleństwo. Z jednej strony bowiem niewątpliwie pełniły i nadal pełnią doniosłą rolę w rozwoju cywilizacji, z drugiej zaś z ich budową i funkcjonowaniem wiążą się ponoszone ogromne koszty społeczne, często nieproporcjonalne do uzyskiwanych korzyści. Zapory spowodowały też wiele nieodwracalnych szkód w środowisku przyrodniczym. Stąd też wzmaga się opór przeciwko ich budowie, a nawet żąda się usuwania już istniejących. To z kolei powoduje mobilizację środowisk hydrotechników, poszukujących możliwości rozpoczęcia nowych inwestycji, co prowadzi do coraz większej rozbieżności postaw pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami zabudowy hydrotechnicznej rzek. Celem tego artykułu jest przybliżenie problematyki związanej ze środowiskowymi i społecznymi aspektami funkcjonowania zapór na świecie i w Polsce. Specjalną uwagę położono na nabierające dynamiki zjawisko rozbierania zapór w wielu krajach. Kwestie te w Polsce są niezwykle ważne w świetle prowadzonych od lat dyskusji nad celowością inwestowania w nowe zapory oraz szukania bezpiecznych i ekonomicznie zasadnych rozwiązań dla zapór starzejących się i powodujących zagrożenia w dalszej eksploatacji. ■ Zapory na świecie. Historia i stan obecny Pierwsze zbiorniki zaporowe były budowane już w starożytnym Egipcie ok. 4000 lat p.n.e. Znaczny wzrost dynamiki liczby budowanych zapór przypadł na czasy nowożytne, a więc począwszy od XVI [...]

 Strona 1